فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه برای سیاه شدن مو

حنا 5 گرم، وسمه 20 گرم با آب سماق و آب انار ترش مخلوط کرده بمالند شستشو با آب برگ انبه.

نسخه دیگر:

گل شقایق را خشک کرده کوبیده در آب مورد خیس کرده پس از حل شدن بمالند.

نسخه دیگر:

افسنطین، لادن، میوه کاج، را جوشانده بمالند یا گوگرد و روغن زیتون.