فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه دیگر

زردچوبه 2 برابر، باقلای مصری 3 برابر، مازو یک برابر، سماق 5 برابر همه را خیسانده چند روز نگه دارند تا خوب خیس خورده سپس روزانه بر سر بمالند.

آنچه موی سر را سفید می کند

تخم ترب را نرم کوبیده یا کمی کافور و گوگرد سائیده یا زهره گاو آمیخته بمالند فوراً سفید می شود.
اگر بخواهند مو را کم رنگ یا سفید نمایند پوست ترب خشک را با سرکه حل کرده مقداری زهره گاو را اضافه نموده بمالند یا موی را با گلاب تر کرده بعداً با گوگرد سوخته شده ماساژ دهند و سر را نیز روی بخور گوگرد بگیرند و پس از چند ساعت با سرکه بشویند چندین مرتبه این عمل را تکرار کنند تا سفید شود یا طلق محلول را با شکر سرشته بمالند و اگر بخواهند که موهای سفید شده سیاه شود، با آب توتیا بشویند.

نسخه برای سیاه شدن مو

حنا 5 گرم، وسمه 20 گرم با آب سماق و آب انار ترش مخلوط کرده بمالند شستشو با آب برگ انبه.