فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه خیلی مؤثر ضد ریزش مو

آرد نخود 50 گرم
مورد 50 گرم
پرسیاوشان 10 گرم
گل ریواس 10 گرم
بابونه 10 گرم
حنا 5 گرم
گل ارونه 5 گرم
شنبلیله 10 گرم
گل زوفا 5 گرم
چهار مغز (گردو - بادام - فندق - پسته از هر کدام 50 گرم) همه داروها را نرم سائیده یک استکان از داروها با یک لیوان آب جوش و یک تخم مرغ کامل و زرده و سفیده بهم آغشته هفته ای 2 بار به سر ضماد نمایند.
نسخه :
مورد 20 گرم
نخود 20 گرم
شنبلیله 10 گرم
سیاهدانه 20 گرم
پرسیاوشان 10 گرم
قهوه 10 گرم
حنا 10 گرم
گل ریواس 10 گرم
مغزگردو 20 گرم
مغز بادام 20 گرم
مغز فندق 20 گرم
مغز پسته 20 گرم
همه را نرم کوبیده سائیده در هفته ای دوبار به سر ضماد نمایند (هر قسمت را در دو عدد تخم مرغ با زرده و سفیده داخل کرده به سر ضماد نمایند شب تا صبح یا صبح تا عصر به سر ضماد شود).
نسخه :
مورد 20 گرم
شقایق 15 گرم
مصطکی 10 گرم
تخم کرفس 15 گرم
آقاقیا 5 گرم
همه را جوشانده آب آن را در روغن کنجد ریخته دوباره بجوشانند تا آب تبخیر شود روزانه سر را ماساژ دهند.

نسخه برای دراز شدن مو

گل سرخ 40 گرم
مورد 40 گرم
برگ درخت کاج 40 گرم
آمله 40 گرم
پرسیاوشان 10 گرم
جوشانده روزانه سر را با آب آن بشویند.

برای رنگ آمیزی موها

برای مشکی شدن موها 350 گرم سرکه به اضافه 350 گرم شیر را درهم جوشانده تا به قوام آید بعداً پوست انار، هلیله سیاه، آمله مقشر از هر کدام 150 گرم نرم کوبیده به شیر اضافه نمایند سپس روزانه پس از شستن سر با آب لیموی رقیق شده آن دارو را به سر بمالند.