فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

ریزش عمومی موها

با توجه به مزاج بیمار و پاکسازی آن از جرم بیماری زا، تغذیه مناسب و خواب و استراحت کافی و شستشوی موها بطور مرتب لازمه مو داشتن است بوئیدن گل بنفشه و مشک و عطر مفید است شستشوی سر با جوشانده برگ بید، برگ خطمی، برگ اسپرزه توصیه می شود (برای استقامت و پایداری موها)
اگر ریزش مو بعد از دوران نقاهت بیماری باشد که ضعف و ناتوانی باعث ریزش مو شده باشد باید از گوشت مرغ و کباب و آب میوه و چلو ساده و زرده تخم مرغ استفاده شود.
اگر ریزش مو در اثر تخلخل جلد و اتساع مسام باشد، علائمی چون نرمی پوست و نازکی و لاغری موها و باریک شدن آنها و سرعت ریزش، دیده می شود، در درمان آنها با روغن آمله، روغن هلیله کابلی و یا غیر کابلی و یا کوبیده مازو و آقاقیا در روغن مورد و یا سائیده لادن در روغن مورد رضایت بخش است.
اگر ریزش موها در اثر انقباض و بسته شدن مسام در اثر خشکی و کثیفی پوست باشد، خشکی و یبوست مزاج خشکی و خشونت و سیاهی در مو مشاهده میشود، در کشش، موها زود کنده شده و جدا می شوند، درمان را با ترطیب و نرم کردن مزاج شروع کرده، روغن بابونه و روغن گل برای ماساژ موها به کار برند، درمنه ترکی و برنجاسف را جوشانده آب آن را برای ماساژ سر مصرف نمایند.
اگر ریزش مو در اثر تنگی مسام به علت رطوبت باشد باریکی مو و عدم آثار یبوست مشاهده می شود، درمان را با حمام شروع کرده، درمنه ترکی و برنجاسف را جوشانده در حمام به سر مالند و با بوره و شوره و زهره گاو سر را ماساژ دهند.

روغن مورد

برای تهیه روغن مورد، سه قسمت مورد و یک قسمت روغن زیتون لازم است، مورد را جوشانده آب آن را صاف کرده در روغن ها ریخته سپس بجوشانند تا آبها تبخیر شود و روغن بمالند این روغنها برای روئیدن و ریختن مو خیلی مؤثر است.

روغن آمله

برای سیاه شدن مو بکار می رود و بیشتر مانع ریختن و کمک به روئیدن مو می نماید. آمله، مورد و ریشه کاج، از هر کدام به نسبت مساوی جوشانده آب آن را در روغن کنجد ریخته دوباره بجوشانند و بمالند.