فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

گفتار محمد زکریای رازی

مالیدن پیاز عنصل به محل ریزش مو و پوشاندن سر و محل ریزش مو لازم است و او معتقد است که برای روئیدن موها پرسیاوشان بهترین دارو است، با توجه به گفتار فوق شستشوی محل ریزش مو با پرسیاوشان بهترین دستور است او معتقد است که برای روئیدن ابروها فندق سوخته را در روغن ترب حل کرده بمالند.
یکی از دانشمندان بنام لارزوربیر، معتقد است که برای روئیدن موها، سرکه، پیاز عنصل عجیب الفعل است، طرز تهیه آن به قرار زیر است:
پیاز عنصل را نرم کوبیده در سرکه حل کرده بمالند (10 گرم پیاز عنصل در یک استکان سرکه) همچنانکه مکرر گفته شده است، روغن زرده تخم مرغ و نشادر بسیار مفید است (5 گرم نشادر در روغن ده عدد تخم مرغ) برای تغذیه بهتر و جریان خون بیشتر در محل ریزش مو، بایستی آن محل را ماساژ دهند برای این کار از آب جوشانده گل زوفا یا گل اروانه و پر سیاوشان استفاده می شود و نیز از آب مورد و گل خطمی می توان استفاده نمود. روغن آمله، روغن بابونه، و یا جوشانده ابهل و روغن کنجد یا کف دریا و خاکستر برنجاسف و روغن گل یا کوبیده لادن در روغن زیتون، همه برای رفع ریزش مو مؤثرند.

ریزش عمومی موها

با توجه به مزاج بیمار و پاکسازی آن از جرم بیماری زا، تغذیه مناسب و خواب و استراحت کافی و شستشوی موها بطور مرتب لازمه مو داشتن است بوئیدن گل بنفشه و مشک و عطر مفید است شستشوی سر با جوشانده برگ بید، برگ خطمی، برگ اسپرزه توصیه می شود (برای استقامت و پایداری موها)
اگر ریزش مو بعد از دوران نقاهت بیماری باشد که ضعف و ناتوانی باعث ریزش مو شده باشد باید از گوشت مرغ و کباب و آب میوه و چلو ساده و زرده تخم مرغ استفاده شود.
اگر ریزش مو در اثر تخلخل جلد و اتساع مسام باشد، علائمی چون نرمی پوست و نازکی و لاغری موها و باریک شدن آنها و سرعت ریزش، دیده می شود، در درمان آنها با روغن آمله، روغن هلیله کابلی و یا غیر کابلی و یا کوبیده مازو و آقاقیا در روغن مورد و یا سائیده لادن در روغن مورد رضایت بخش است.
اگر ریزش موها در اثر انقباض و بسته شدن مسام در اثر خشکی و کثیفی پوست باشد، خشکی و یبوست مزاج خشکی و خشونت و سیاهی در مو مشاهده میشود، در کشش، موها زود کنده شده و جدا می شوند، درمان را با ترطیب و نرم کردن مزاج شروع کرده، روغن بابونه و روغن گل برای ماساژ موها به کار برند، درمنه ترکی و برنجاسف را جوشانده آب آن را برای ماساژ سر مصرف نمایند.
اگر ریزش مو در اثر تنگی مسام به علت رطوبت باشد باریکی مو و عدم آثار یبوست مشاهده می شود، درمان را با حمام شروع کرده، درمنه ترکی و برنجاسف را جوشانده در حمام به سر مالند و با بوره و شوره و زهره گاو سر را ماساژ دهند.

روغن مورد

برای تهیه روغن مورد، سه قسمت مورد و یک قسمت روغن زیتون لازم است، مورد را جوشانده آب آن را صاف کرده در روغن ها ریخته سپس بجوشانند تا آبها تبخیر شود و روغن بمالند این روغنها برای روئیدن و ریختن مو خیلی مؤثر است.