فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه مولیسک دیگر

محل ریزش مو را با جوشانده آب گل زوفا و آب خرفه ماساژ دهند، سپس از داروی زیر بمالند.
پیاز عنصل 5 گرم
خردل 5/2 گرم
نرم کوبیده در نصف لیوان سرکه حل کرده روزی سه مرتبه گرم بمالند.
نسخه :
سیر 5 گرم، عاقرقرحا 5 گرم، نرم کوبیده با زهره گاو بمالند.
نسخه :
فرفیون و سیر از هر کدام 5 گرم نرم کوبیده با زهره گاو بکار برند.
نسخه :
حبةالخضرا (بن) و پوست فندق از هر کدام 10 گرم بسوزانند و با 5 گرم پودر پیاز عنصل و نصف استکان روغن بادام تلخ آمیخته بمالند.
موهای نازکی که روئیده می شود، چون قدرت و توانائی زیستن را ندارند بایستی تراشیده تا موهای بعدی که می روید قویتر شود.
اگر مزاج صفراوی باشد محل ریزش مو مثل مو مرغ پوست کنده نمایان می شود این حالت را می توان به وسیله ترکیبات هلیله زرد پاکسازی نمود. شربت لیمو، شربت سیب، شربت انار مفید است و باید محل ریزش مو را با سرکه بشویند، روغن گل و سرکه مخلوط کرده بمالند برای از بین بردن عاملی که باعث بیماری شده است 5 گرم گوگرد زرد را در نصف استکان روغن زیتون ریخته روزی دو سه مرتبه محل ریزش مو را ماساژ دهند، یا فندق را سوزانده در سرکه کهنه حل کرده بمالند یا بادام را با پوست سوزانده چنین کنند، اگر بعد از مدتی موها نروئیدند، لادن را در روغن کنجد حل کرده بمالند و یا درمنه را سوزانده با کف دریا و مازو با روغن مورد آمیخته بمالند و سر را روزانه با سبوس گندم یا برنج و گل خطمی جوشانده شده بشویند.
و یا اینکه با جوشانده برگ بید محل را شستشو دهند و یا اینکه از جوشانده آب برگ چغندر و سبوس استفاده شود یا سیر را کوبیده در سرکه ریخته مثل خمیر به محل ریزش مو ضماد نمایند اگر مزاج بیمار سوداوی باشد با پاکسازی بدن از سودا کوشند سپس از جوشانده اسطوخدوس و افتیمون 7 روز صبح ناشتا استفاده نمایند (به صورت خوراکی) روازنه 5 گرم اسطوخدوس را در یک لیوان آب جوشانده با یک 5 گرم افتیمون نرم سائیده شده اضافه کرده و پس از ساعتی میل نمایند (افتیمون را کوبیده روی جوشانده بپاشند).
دستورات گذشته چه مالیدنیها و چه داروهائیکه برای شستشو به کار می رود در اینجا مورد مصرف دارد اگر طبع بیمار دموی باشد پس از فصد و خون گیری، شربت عناب و شربت انار و آب لیمو دهند، یکی از دانشمندان معتقد است که در مزاجهای دموی اول خون گیری و بعد جوشانده خیار شنبر و سپس ایارج فیقرا مفیدتر است، در مزاجهای صفراوی اول جوشانده هلیله و بعد از آن ایارج فیقرا و در سوداوی، اول دم کرده افتیمون و پس از آن ایارج فیقرا و در بلغمی مزاج اول پاکسازی بعد ایارج فیقرا.

گفتار محمد زکریای رازی

مالیدن پیاز عنصل به محل ریزش مو و پوشاندن سر و محل ریزش مو لازم است و او معتقد است که برای روئیدن موها پرسیاوشان بهترین دارو است، با توجه به گفتار فوق شستشوی محل ریزش مو با پرسیاوشان بهترین دستور است او معتقد است که برای روئیدن ابروها فندق سوخته را در روغن ترب حل کرده بمالند.
یکی از دانشمندان بنام لارزوربیر، معتقد است که برای روئیدن موها، سرکه، پیاز عنصل عجیب الفعل است، طرز تهیه آن به قرار زیر است:
پیاز عنصل را نرم کوبیده در سرکه حل کرده بمالند (10 گرم پیاز عنصل در یک استکان سرکه) همچنانکه مکرر گفته شده است، روغن زرده تخم مرغ و نشادر بسیار مفید است (5 گرم نشادر در روغن ده عدد تخم مرغ) برای تغذیه بهتر و جریان خون بیشتر در محل ریزش مو، بایستی آن محل را ماساژ دهند برای این کار از آب جوشانده گل زوفا یا گل اروانه و پر سیاوشان استفاده می شود و نیز از آب مورد و گل خطمی می توان استفاده نمود. روغن آمله، روغن بابونه، و یا جوشانده ابهل و روغن کنجد یا کف دریا و خاکستر برنجاسف و روغن گل یا کوبیده لادن در روغن زیتون، همه برای رفع ریزش مو مؤثرند.

ریزش عمومی موها

با توجه به مزاج بیمار و پاکسازی آن از جرم بیماری زا، تغذیه مناسب و خواب و استراحت کافی و شستشوی موها بطور مرتب لازمه مو داشتن است بوئیدن گل بنفشه و مشک و عطر مفید است شستشوی سر با جوشانده برگ بید، برگ خطمی، برگ اسپرزه توصیه می شود (برای استقامت و پایداری موها)
اگر ریزش مو بعد از دوران نقاهت بیماری باشد که ضعف و ناتوانی باعث ریزش مو شده باشد باید از گوشت مرغ و کباب و آب میوه و چلو ساده و زرده تخم مرغ استفاده شود.
اگر ریزش مو در اثر تخلخل جلد و اتساع مسام باشد، علائمی چون نرمی پوست و نازکی و لاغری موها و باریک شدن آنها و سرعت ریزش، دیده می شود، در درمان آنها با روغن آمله، روغن هلیله کابلی و یا غیر کابلی و یا کوبیده مازو و آقاقیا در روغن مورد و یا سائیده لادن در روغن مورد رضایت بخش است.
اگر ریزش موها در اثر انقباض و بسته شدن مسام در اثر خشکی و کثیفی پوست باشد، خشکی و یبوست مزاج خشکی و خشونت و سیاهی در مو مشاهده میشود، در کشش، موها زود کنده شده و جدا می شوند، درمان را با ترطیب و نرم کردن مزاج شروع کرده، روغن بابونه و روغن گل برای ماساژ موها به کار برند، درمنه ترکی و برنجاسف را جوشانده آب آن را برای ماساژ سر مصرف نمایند.
اگر ریزش مو در اثر تنگی مسام به علت رطوبت باشد باریکی مو و عدم آثار یبوست مشاهده می شود، درمان را با حمام شروع کرده، درمنه ترکی و برنجاسف را جوشانده در حمام به سر مالند و با بوره و شوره و زهره گاو سر را ماساژ دهند.