فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

ناخن

یکی از بیماریهای ناخن و امراض آزار دهنده آن که مدتها باعث ناراحتی بیمار می شود کچلی ناخن است که عامل اصلی آن یک نوع قارچ می باشد که ممکن است ناخن پا و دستها، توأم مبتلا شوند.
درمان :
پیه مرغ 20 گرم
موم 5 گرم
مغز ساق گاو 1 عدد
هر سه را آب کرده درهم آمیزند سپس لعاب تخم شنبلیله یا کمی سرش را اضافه کرده بمالند، قبل از مالش داروی فوق بهتر است با آب میوه کاج ناخنها را بشویند.
یا سریش و سرکه که با نمک یا سریش و سرکه با سیاهدانه نرم کوبیده شده یا پودر پیاز عنصل و روغن کنجد یا مصطکی را نرم سائیده نمک و روغن کنجد یا تخم شاهی نرم کوبیده با نمک و سرکه ضماد نمایند و دایم با نمک و سرکه بشویند.
نسخه :
تخم شاهی را نرم کوبیده در روغن کتان حل کرده قدری حنا اضافه نموده بمالند و یا روزانه با آب شنبلیله بشویند.
نسخه :
مصطکی 10 گرم نرم کوبیده در 5 گرم نمک ریخته در روغن کنجد حل کرده بمالند. شستشو با آب میوه کاج که گذشت خیلی مؤثر است باید توجه داشت که معالجه کچلی ناخن مدتی باید ادامه داشته باشد حتی تا چندین ماه متوالی باید دارو به کار برده شود.

موی و بیماریهای آن

پیدایش مو در بعضی جاها برای زینت و در بعضی جاها برای حفاظت است و در جائی برای هر دو با کمی توجه می توان دریافت که موها در جائی از بدن مرتباً بزرگ می شوند و در جائی کوچک و کم رشد باقی می مانند در صورتی که همه از یک غذا از یک بدن و از یک شریان خونی تغذیه می شوند.

ریزش قطعه ای مو (مولیسک)

این بیماری به دارالثعلب مشهور است و بیشتر دامنگیر موهای سر و ریش می گردد و گاهی ابروها را نیز فرا می گیرد، علت اصلی این ریزش ناگهانی مو، مربوط به عوامل چندی است، ریزش مو به علت دخالت ویروسها و کم شدن تغذیه ناگهانی قسمتی از بدن، اما علل اصلی آن هنوز مجهول است. درمان :
پاکسازی بدن از مواد بلغمی 2 درمان با دستورات زیر.
تربد 5 گرم، غاریقون 5 گرم هر دو را نرم کوبیده چهار روز صبح ناشتا کفلمه نمایند بعد از این دستور درمان زیر را به کار برند تخم ترب 15 گرم، تخم شبت 10 گرم، ریشه ایرسا 20 گرم همه را نرم کوبیده 10 روز صبح ناشتا با عسل میل نمایند و در خلال آن ماءالاصول و گل قند خورند.
برای درمان موضعی اول بایستی محل ریزش مو را با یک پارچه خشن خوب ماساژ داده یا به وسیله یک قطعه پیاز عنصل یا سیر محل ریزش موی را ماساژ داده تا سرخ شود بعداً از نسخه زیر استفاده نمایند.
نسخه :
صمغ عربی 10 گرم
سداب 10 گرم
خردل 5 گرم
نرم کوبیده در یک استکان زهره (صفرای گاو) ریخته بمالند.