فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه ضد عرق کردن زیاد

مریم گلی 15 گرم
گل زوفا 10 گرم
پوست میوه گردو 5 گرم

معرق یا عرق آورها

اگر بخواهید عضوی عرق کند از دستورات زیر پیروی کنید:
حمام گرم، آفتاب، ریاضت و شستشوی بدن با آب گرم، مالیدن کرفس، سرکه، گلاب، مالیدن روغن بابونه تنها یا با نمک درمنه یا فلفل با نمک پیه یا زراوند و روغن شبت یا روغن سوسن با آب ترب یا مالیدن سلیخه، دارچین، وج، روغن ترب باید دانست که اگر عرق کردن را بخواهند متوقف سازند اول پاشویه با آب معمولی کرده سپس شربت سکنجبین و شربت آب لیمو، عرق کاسنی، شربت بنفشه و غیره به کار برند.

سوختگی ها

سوختگی ها به سه دسته تقسیم می شود، درجه یک، درجه دو، درجه سه، اگر سطحی باشد و قرمزی و سوزش کمی داشته باشد آنرا درجه یک گویند که با تبرید (سرد کردن) موضع با گلاب سوزش فرو می نشیند، چون داغ شد دوباره دستمال آلوده به گلاب و آب یخ بکار می برند تا سوزش بکلی از بین برود یا گل ارمنی نرم کوبیده با آب و سرکه یا ماست و سفیده تخم مرغ یا روغن گل بنفشه و سفیده تخم مرغ مخلوط کرده به موضع سوختگی قرار دهند یا برگ خطمی را یا برگ خیار شنبر به آب پخته یا سفیداب و آب گشنیز آمیخته قرار داهند اگر سوختگی با روغن داغ باشد سفیده تخم مرغ و سفیداب کف را در ظرفی مخلوط کرده خوب ظرف را تکان دهند و بمالند. اگر سوختگی در اثر آب جوش باشد مقداری خاکستر را در آب ریخته صاف کرده دوباره آب روی آن بگیرند تا 5 مرتبه این عمل را تکرار کنند سپس آب آن را روی سوختگی که زخم نشده و طاول ندارد بزنند.
اگر طاول و زخم باشد این دستور زیان دارد و از دستورات قبلی استفاده شود. خاکستر جو یا سفیده تخم مرغ مرهم خوبی برای سوختگی می باشد (این دستور برای استفاده از وجود املاح محتوی خاکستر است)
اگر از آفتاب سوختگی پدید آید باید از مرهم نوره استفاده شود.
مرهم نوره: مقداری آهک را در ظرفی ریخته آب روی آن بریزند تا آب روی همه آنها را بپوشاند بعد از دو ساعت آب را خالی کرده آهک ها را نرم کنند دوباره آب بریزند تا 7 مرتبه بعداً آهک را خشک کرده در روغن گل یا روغن کنجد ریخته به صورت خمیر نسبتاً نرمی در آورده به محل سوختگی بمالند این پماد برای انواع سوختگی مؤثر است، اگر به فرمول، گل قیمولیا اضافه شود بهتر است. اگر محل سوختگی را اول با روغن کنجد چرب کرده بعد از تسکین درد مرهم نوره گذارند مفید است.
نسخه :
سرمه 5 گرم با 20 گرم پیه مخلوط کرده به صورت کرم بمالند، اگر درد شدید باشد روغن گل اضافه نمایند.
نسخه :
مردار سنگ 5 گرم
دوده 5/2 گرم
حنا 5 گرم
بوره 5 گرم
همه را مخلوط کرده در نصف استکان روغن کنجد مخلوط کرده گرم بمالند.
آقاقیا را در روغن زیتون سائیده بمالند، اگر چند روز از سوختگی گذشته باشد و معالجه نکرده باشند آهک شسته طبق دستور گذشته را روغن کنجد مؤثر است، پاشیدن خاکستر برگ سر و مفید است، سوختگی های درجه 2 و 3 را باید با دستورات فوق معالجه و درمان نمود، مخصوصاً با مرهم نوره، آمله سوخته را با روغن گل اگر زخم ها شدید باشد یا با روغن کتان بمالند، برگ کنار را در آب سائیده یا آنغوزه در آب جوش حل کرده یا پیه بز 10 گرم، نیل 5 گرم، موم 5 گرم قبلاً پیه و موم را حل کرده سپس نیل را اضافه کرده بمالند اگر سوختگی وسیع باشد میتوان مقدار بیشتری از داروهای فوق را به کار برد، یا مردار سنگ 5 گرم، سفیداب قلع 5 گرم، کافور یک گرم در سرکه رقیق کرده قدری روغن گل اضافه کرده بمالند یا صمغ عربی را نرم کوبیده در سفیده تخم مرغ حل کرده یا خاکستر چوب نی را در روغن کتان حل کرده یا گل ارمنی با دوغ ترش یا خاکستر چوب تمرهندی در روغن کنجد حل کرده بمالند.
نسخه :
هوا چوبه را نرم کوبیده روی زخم بپاشند یا آن را کوبیده در سرمه و پیه یا روغن زیتون و مورد حل کرده ضماد نمایند.