فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

زیادی عرق

گاهی بعضی از جاهای بدن بیشتر از سایر جاها عرق می کند و این غیر از عرق عمومی است برای برطرف کردن آن از دستور زیر استفاده می شود.
نسخه :
عاقرقرحا، فلفل و گل ارمنی و بابونه شیرازی را نرم کوبیده (از هر کدام به مقدار کافی) در آب چوب کاج یا میوه کاج حل کرده مرتباً بمالند یا با آب ترشک و آب بومادران و مریم گلی محل را شستشو دهند. بطور کلی اگر عرق فردی بدبو باشد می تواند مدتی روزانه 5 گرم مریم نخودی را جوشانده صبح و عصر میل نماید و از داروهای خوشبو کننده عرق نیز استفاده کند، اما اینگونه افراد باید مرتباً حمام گیرند و از خوردن غذاهای چرب و سرخ کرده و مانده و غلیظ کمتر استفاده کنند.

عرق کردن زیاد

مجدداً نکات بهداشتی زیر را خاطرنشان می سازد.
اگر به علت زیاد خوردن غذاهای چرب و پر انرژی باشد با کم کردن غذا و کمی ریاضت رفع آن خواهد شد خوردن برنج، سماق، گشنیز، عدس، شربت عناب، شربت زرشک، شربت رب انار، آب لیمو و خوردن ترشیجات از عرق کردن جلوگیری می نماید، مالیدن مازو، سفیداب قلع و گل ارمنی و مردار سنگ با گلاب و آب مورد یا مالیدن گل سرخ، گلنار، آقاقیا، مازو و کندر با گلاب و شستن بدن با گل ریواس و مورد از عرق کردن می کاهد باید توجه داشت که عرقهای بدن را نبایستی مکرر پاک کرد زیرا این کار خود باعث ازدیاد خواهد شد از جمله نکاتی که در کم کردن عرق بدن مؤثر است یکی پاک نکردن آن و دیگری مالیدن مورد و گلنار و آرد نخود و پوست انار است و نیز خوردن روزانه 5 گرم غاریقون نرم کوبیده در نصف استکان عسل نیز مفید می باشد.

نسخه ضد عرق کردن زیاد

مریم گلی 15 گرم
گل زوفا 10 گرم
پوست میوه گردو 5 گرم