فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

عرق بدن

از نظر علل تعریف عرق را می توان چنین خلاصه کرد که عرق عبارت است از ادرار رقیق شده و بیشتر ترکیبات عرق و ادرار مشابه یکدیگر است، بدین جهت اگر عرق مدتی بماند بدبو شده در محل آن ممکن است ناراحتیهای پوستی از قبیل خارش، سوزش، و پیدایش غرور و لکه های قرمز بنام عرق سوز پیدا شود که بایستی تحت درمان و معالجه قرار گیرد.
مقدار کم عرق برای نرم شدن پوست لازم است، ما اگر زیاد از حد طبیعی گردید زیان می رساند بیشتر بیماریهای قارچی در محل عرق زا زندگی می کند همچنین باکتریها و میکروبها، لذا خیلی زود محل تعریق بدبو می شود.

نسخه برای عرق بدبو

نسخه خوردنی - روزانه 5 گرم مرهم گلی را به مدت زیادی مصرف نمایند این مقدار را جوشانده در دو نوبت مصرف کنند و مدام حمام و دوش آب بگیرند و بدن و لباسها را پاکیزه و تمیز نمایند و مواد گوشتی کمتر مصرف نمایند.
شستشوی محل بدبو به وسیله بابونه شیرازی یا بسباسه یا مورد یا گلنار یا پوست انار یا پوست و برگ میوه کاج، یا مریم گلی، مقدار کافی از داروهای فوق را تهیه کرده در آب جوشانده صاف نموده شستشو نمایند.

زیادی عرق

گاهی بعضی از جاهای بدن بیشتر از سایر جاها عرق می کند و این غیر از عرق عمومی است برای برطرف کردن آن از دستور زیر استفاده می شود.
نسخه :
عاقرقرحا، فلفل و گل ارمنی و بابونه شیرازی را نرم کوبیده (از هر کدام به مقدار کافی) در آب چوب کاج یا میوه کاج حل کرده مرتباً بمالند یا با آب ترشک و آب بومادران و مریم گلی محل را شستشو دهند. بطور کلی اگر عرق فردی بدبو باشد می تواند مدتی روزانه 5 گرم مریم نخودی را جوشانده صبح و عصر میل نماید و از داروهای خوشبو کننده عرق نیز استفاده کند، اما اینگونه افراد باید مرتباً حمام گیرند و از خوردن غذاهای چرب و سرخ کرده و مانده و غلیظ کمتر استفاده کنند.