فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

غرور صورت، سینه و پشت (فرنکلوز)

این دانه های مزاحم که در دختران و پسران جوان دیده می شود، و مزاحم روح و جسم آنها می گردد را نباید دستکاری کرد، زیرا خیلی زود چرکین شده و پس از بهبودی، جای آنها می ماند، هر کدام که تحت فشار قرار گیرند جایشان باقی خواهد ماند، برای مبارزه با آنها رعایت رژیم غذائی لازم است. مصرف غذاهای خنک و رقیق و ساده بهترین دارو و درمان است.

داروهای خشک کننده غرورها یا کورکها

مازو 10 گرم
گلنار 5 گرم
زاج 5 گرم
مردار سنگ 5 گرم
همه را نرم کوبیده در یک استکان سرکه و یک استکان آب لیمو حل کرده روزی چهار مرتبه روی آنها بمالند.
و یا آب آویشن با مریم گلی یا خطمی یا سبوس صورت را بشویند. این فرمول برای کسانی مفید است که صورتشان چرب باشد لاکن اگر صورت خشک باشد بجای آب لیمو و سرکه از شیر استفاده نمایند و برای اینکه خراب نشود روزانه یک قاشق مرباخوری در نصف استکان شیر حل کرده بمالند. پس از تمام شدن دوباره تهیه نمایند.
نسخه :
خون سیاوشان 5 گرم
آنزروت 10 گرم
کف دریا 10 گرم
گل ارمنی 5 گرم
کندر 5 گرم
گلنار 5 گرم
پوست انار 10 گرم
مازو 5 گرم
همه را نرم کوبیده در یک استکان روغن زیتون حل کرده بمالند اگر صورت چرب باشد با سرکه و آب لیمو بمالند.

نسخه دیگر

گل سرخ 10 گرم
کندر 5 گرم
خون سیاوشان 5 گرم
در آب لیمو حل کرده بمالند.
نسخه :
موم 5 گرم
گل سرخ 10 گرم
وسمه 5 گرم
روغن زیتون 1 استکان
همه را مخلوط کرده در روغن بریزند و به محل بمالند.
اگر سطح بدن پر از غرور یا فرونکلوز باشد و باعث مزاحمت شدید بیمار گردد، داروهای زیر را جوشانده میل نمایند و بدن را با آب ترشک و جوشانده چوب گز یا میوه کاج بشویند و مورد و آرد نخود و جو در حمام به بدن بگیرند و پس از نیم ساعت یا بیشتر بشویند.
نسخه :
ابهل 10 گرم
مغزناخنک 30 گرم
آویشن شیرازی 5 گرم
ریشه ایرسا 10 گرم
بادیان 5 گرم
بسفایج 5 گرم
تخم هویج 10 گرم
بهمن پیچ 10 گرم
ریشه کاسنی 10 گرم
12 روز از مقدار دارو را پس از نیم کوب کردن روزانه جوشانده صبح و عصر میل نمایند و از داروهای مالیدنی (موضعی) استفاده نمایند.
اگر جای غرورها به علت دستکاری مانده باشد می توان روزانه با مالیدن داروهای زیر به بهبودی آن کمک کرد.
نسخه :
مردار سنگ 5 گرم نرم سائیده در یک لیوان گلاب حل کرده مرتباً بمالند.