نسخه شفا

نویسنده : دکتر صفدر صانعی

نسخه دیگر ضد زگیل

سیاهدانه 10 گرم، سیر 5 گرم، زرنیخ سرخ 5/2 گرم کوبیده در نصف استکان سرکه ریخته یک عدد سفیده تخم مرغ اضافه کرده روی آنها بمالند.

غرور صورت، سینه و پشت (فرنکلوز)

این دانه های مزاحم که در دختران و پسران جوان دیده می شود، و مزاحم روح و جسم آنها می گردد را نباید دستکاری کرد، زیرا خیلی زود چرکین شده و پس از بهبودی، جای آنها می ماند، هر کدام که تحت فشار قرار گیرند جایشان باقی خواهد ماند، برای مبارزه با آنها رعایت رژیم غذائی لازم است. مصرف غذاهای خنک و رقیق و ساده بهترین دارو و درمان است.

داروهای خشک کننده غرورها یا کورکها

مازو 10 گرم
گلنار 5 گرم
زاج 5 گرم
مردار سنگ 5 گرم
همه را نرم کوبیده در یک استکان سرکه و یک استکان آب لیمو حل کرده روزی چهار مرتبه روی آنها بمالند.
و یا آب آویشن با مریم گلی یا خطمی یا سبوس صورت را بشویند. این فرمول برای کسانی مفید است که صورتشان چرب باشد لاکن اگر صورت خشک باشد بجای آب لیمو و سرکه از شیر استفاده نمایند و برای اینکه خراب نشود روزانه یک قاشق مرباخوری در نصف استکان شیر حل کرده بمالند. پس از تمام شدن دوباره تهیه نمایند.
نسخه :
خون سیاوشان 5 گرم
آنزروت 10 گرم
کف دریا 10 گرم
گل ارمنی 5 گرم
کندر 5 گرم
گلنار 5 گرم
پوست انار 10 گرم
مازو 5 گرم
همه را نرم کوبیده در یک استکان روغن زیتون حل کرده بمالند اگر صورت چرب باشد با سرکه و آب لیمو بمالند.