نسخه شفا

نویسنده : دکتر صفدر صانعی

زگیل

دانه های گرد و سفتی هستند که بر روی نقاط مختلف بدن بخصوص پشت دستها مخصوصاً در کودکان بیشتر دیده می شود و انواع و اقسام بوده و گاهی چندین عدد آنها در نقطه ای از پوست جمع میشوند.
درمان :
برای از بین بردن ماده بیماری زا مصرف ماءالاصول(22) مؤثر است خوردن روغن کرچک و یا بادام توصیه می شود و دادن افتیمون یا گل قند مؤثر است. مالیدن زیل بز با سرکه روی آنها به مدت معدودی مؤثر بوده و نیز برای اسقاط آنها سیاهدانه را نرم کوبیده در سرکه و نمک حل کرده بمالند یا شیره انجیر را به اطراف آن مدام بمالند و پس از آن با پیه مرغ چرب کنند، اگر زیاد موجب آزار شوند بایستی یک گرم زرنیخ را با 2 گرم آهک نرم سائیده در یک استکان سرکه حل کرده روزانه روی آنها بمالند یا اشق را حل کرده یا آنزورت حل کرده بمالند و برای گوشهای زیادی هم مفید است، مالیدن آب خرفه و پوست انار یا کوبیده هلیله و آمله با سرکه یا گوگرد، زرنیخ و سیاهدانه برابر با سرکه یا اوشق و مقل را نرم کوبیده به نسبت مساوی در سرکه حل کرده و به آن گل خطمی، تخم مرو، تخم کتان، بابونه، بنفشه هر یک 5/2 گرم نرم کوبیده اضافه کرده روزانه بمالند یا زاج، مازو و تخم شاهی به نسبت مساوی نرم کوبیده با زهره گاو بمالند.
نسخه :
برگ تازه گشنیز را کوبیده با عسل بمالند مالیدن اشگ چوب مو نیز مفید است.

نسخه دیگر ضد زگیل

سیاهدانه 10 گرم، سیر 5 گرم، زرنیخ سرخ 5/2 گرم کوبیده در نصف استکان سرکه ریخته یک عدد سفیده تخم مرغ اضافه کرده روی آنها بمالند.

غرور صورت، سینه و پشت (فرنکلوز)

این دانه های مزاحم که در دختران و پسران جوان دیده می شود، و مزاحم روح و جسم آنها می گردد را نباید دستکاری کرد، زیرا خیلی زود چرکین شده و پس از بهبودی، جای آنها می ماند، هر کدام که تحت فشار قرار گیرند جایشان باقی خواهد ماند، برای مبارزه با آنها رعایت رژیم غذائی لازم است. مصرف غذاهای خنک و رقیق و ساده بهترین دارو و درمان است.