فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه های ساده برای برص

تخم شاهی 25 گرم نرم کوبیده 10 روز با شیر بز میل نمایند.
تریاق کبیر به اندازه یک فندق صبح و ظهر و شب تا 40 روز مصرف نمایند.

داروهای زیر همه برای ماساژ بر ضد برص بکار می رود

غازیاقی نرم سائیده یا رنساس یا شیطرج یا سرکه یا تخم شاهی و خون پرستو یا لاجورد با سرکه و پوست کدو یا کف دریا و خون کبوتر یا سیاهدانه و سرکه یا ریشه انجیر دشتی و سرکه یا صندل سرخ و زاج یا آب لیمو یا جدوار و سرکه یا کندوش و عسل یا نشادر و روغن گل یا نشادر و زرده تخم مرغ.

بثور لبنیه (آکنه، غرور جوانی)

دانه های ریز یا نسبتاً درشتی می باشند که گاهی با ترشحاتی که شکل پنیر است همراه بوده که با فشار از آنها خارج می گردد از این رویه آنها بثورات لبنیه یا پنیری گویند، این دانه ها در اوایل سنین بلوغ پیدا شده که مدتی مزاحم بیمار است، دانه ها مزبور در سینه - پشت و صورت ظاهر می گردد باید توجه داشت که اگر زیاد تحت فشار قرار گیرد جای آنها روی پوست باقی می ماند لذا نبایستی آنها را دستمالی کرد.
درمان :
پاکسازی بدن به وسیله ایارج فیقرا و غیره کنند و بعد از پاکسازی صورت را با داروهای تمیز کننده و جلادهنده مثل آرد گرسنه، آردباقلا، پوست تخم مرغ، بشویند اگر بهبودی حاصل نشد.
خربق سفید 5 گرم
ریشه ایرسا 20 گرم
نرم کوبیده در سرکه حل کرده یا تخم کتان 10 گرم سیاهدانه 5 گرم گل سرخ 10 گرم نرم کوبیده در سه استکان سرکه حل کرده به صورت بمالند اگر قویتر خواهند از نسخه زیر استفاده شود.
نسخه :
سیاهدانه 10 گرم نرم کوبیده در 25 گرم خاکستر چوب مو مخلوط کرده در 2 استکان سرکه حل کرده روزی سه مرتبه بمالند و برای شستن صورت از جوشانده سبوس گندم یا برنج استفاده نمایند.
نسخه :
آرد عدس 15 گرم
آرد نخود 15 گرم
نشاسته 15 گرم
آنزروت 10 گرم
مصطکی 10 گرم
گل ارمنی 10 گرم
همه را نرم کوبیده یک قاشق غذا خوری در نصف اسکان شیر حل کرده بمالند و با آب سبوس بعداً بشویند.
نسخه :
موم 5 گرم
گل سرخ 5 گرم
کف دریا 5 گرم
موم را در 40 گرم روغن کتان حل کرده بقیه داروها را نرم کوبیده به آن اضافه نمایند.
یا تخم کتان 20 گرم، سیاهدانه 20 گرم نرم کوبیده در یک استکان سرکه حل کرده بمالند یا خاکستر مو و سرکه بمالند. شستشو با آویشن، مریم گلی و کندر مفید است.
نسخه :
یک عدد ترب بزرگ (ترب سیاه) را انتخاب کرده درون آن را خالی نموده پر از آرد عدس و برنج کرده سه روز نگهداشته سپس آردها را خارج کرده در سایه بخشکانند روزانه مقداری از آنها را با آب خمیر کرده به محل بثورات لبنیه بمالند یا ساده تر آب ترب را با آرد برنج و آرد عدس مخلوط کرده به صورت بمالند.
نسخه :
مغز پنبه دانه 25 گرم، مروارید یک عدد، خوب هر دو را نرم کوبیده با آب حل کرده شب بمالند صبح بشویند یا به مدت سه روز صندل را در آب اسپرزه سائیده بمالند یا آرد عدس، آرد نخود 25 گرم، نشاسته 15 گرم، آنزورت 10 گرم، مصطکی 5 گرم، بوره ارمنی 5 گرم یا اینکه همه را برابر انتخاب کرده نرم سائیده مقداری از آن را حل کرده شب بمالند صبح با آب گرم بشویند.
نسخه :
این داروها مصفی صورت نیز می باشند.
آرد جو و عدس، زرنباد، کتیرا، پوست نارنج، صدف سوخته یا پوست تخم مرغ سوخته از هر یک به مقدار لازم مغز تخم کدو و مغز بادام از هر کدام 2 برابر، کنجد، زردچوبه، آرد باقلا از هر یک چهار برابر همه را نرم کوبیده مقداری از آن را در آب حل کرده بر چهره بمالند موقعی که خشک شده با آب گرم بشویند دوباره تکرار کنند مثلاً این عمل را صبح تا ظهر چهار مرتبه تکرار کنند.
نسخه :
اشنان را سوزانده تا قلیا به دست آید سپس بمالند یا مازو، تخم شاهی، و زاج از هر کدام به نسبت مساوی کوبیده در زهره گاو ریخته بمالند یا آنزروت، اشنان، مردار سنگ و براده مس و صدف سوخته را کوبیده با سرکه بمالند یا سیاهدانه را نرم کوبیده در سرکه حل کرده شب بمالند صبح با آب سبوس بشویند.