فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

غازه

داروهائی که برای تمیز کردن به کار می برند غازه نامند. مهمترین آنها عبارتند از:
آرد عدس، آرد نخود، آرد باقلا، آرد برنج، آرد گرسنه، یا کاودانه، هر کدام را به تنهائی یا چندتای آنها را توأم کرده نرم کوبیده در شیر ریخته لکه های صورت را با آن ماساژ دهند. (روزی چندین مرتبه) کسانیکه مایلند صورت زیبای خود را (بعد از سیرت زیبا) حفظ کنند به نکات زیر توجه نمایند. از خوردن زنیان زیاد، زیره زیاد، نوشیدنی های ناگوار، گل خواری، چیزهای مشابه آن و نشستن در نور آفتاب و خوردن غذاهای سرخ کرده و چرب و محرک خودداری نمایند. در عوض به مصرف سیر، پیاز، کلم، تره، ماءالشعیر، وج، اطریفل، مربای هلیله، سعد قرنفل و گل زوفا مبادرت نمایند.

غازه

شیطرج 10 گرم، نرم کوبیده در یک استکان سرکه حل کرده روزی سه مرتبه بمالند و بعد از آن صورت با آب جوشیده خارخسک بشویند.

نسخه ضد لک

آرد نخود 15 گرم
آرد عدس 15 گرم
کتیرا 5 گرم
زعفران 1 گرم
نشاسته 15 گرم
آرد باقلا 15 گرم
تخم خربزه 10 گرم
تخم خیار 10 گرم
همه را نرم کوبیده و الک کرده، یک قاشق مرباخوری از آن را در نصف استکان شیر حل کرده لک صورت را به وسیله آن ماساژ دهند این عمل را چندین مرتبه در روز بایستی انجام داد.