فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه برای لکهای مقاوم

فلفل 5 گرم
قسط 5 گرم
بوره 5 گرم
ریشه ایرسا 20 گرم
تخم ترب 15 گرم
همه را نرم کوبیده یک قاشق مرباخوری در 4 قاشق سرکه حل کرده بمالند و پس از 3 ساعت صورت را با آب سبوس یا آب پرسیاوشان بشویند سپس با روغن بادام تلخ صورت را چرب کنند تا روز بعد دوباره تکرار نمایند تا حصول بهبودی یابد دستورات ادامه داده شود.

نسخه ساده لک بر

مشک ترامشیع با برگ بادام تلخ را جوشانده آب آن را بمالند یا اینکه روغن بادام تلخ مالیده سپس با آب سبوس یا آب بابونه یا مریم گلی یا گل بنفشه صورت را بشویند.

غازه

داروهائی که برای تمیز کردن به کار می برند غازه نامند. مهمترین آنها عبارتند از:
آرد عدس، آرد نخود، آرد باقلا، آرد برنج، آرد گرسنه، یا کاودانه، هر کدام را به تنهائی یا چندتای آنها را توأم کرده نرم کوبیده در شیر ریخته لکه های صورت را با آن ماساژ دهند. (روزی چندین مرتبه) کسانیکه مایلند صورت زیبای خود را (بعد از سیرت زیبا) حفظ کنند به نکات زیر توجه نمایند. از خوردن زنیان زیاد، زیره زیاد، نوشیدنی های ناگوار، گل خواری، چیزهای مشابه آن و نشستن در نور آفتاب و خوردن غذاهای سرخ کرده و چرب و محرک خودداری نمایند. در عوض به مصرف سیر، پیاز، کلم، تره، ماءالشعیر، وج، اطریفل، مربای هلیله، سعد قرنفل و گل زوفا مبادرت نمایند.