فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه برای لک صورت و لکهای قهوه ای پوست

تخم شبدر 5 گرم
اشق 5 گرم
تخم شنبلیله 10 گرم
تخم کرفس 10 گرم
تخم کلم 10 گرم
تخم کتان 10 گرم
سیاه دانه 10 گرم
آرد نخود 15 گرم
آرد باقلا 15 گرم
مغز تخم خربزه 15 گرم
مغز تخم خیار 15 گرم
همه آنها را نرم کوبیده با سرکه بمالند سپس صورت و بدن را با آب گل بنفشه یا آب کرفس بشویند.
صفحه 425
پزشکی در یونان قدیم
تصویر فوق یک پزشک یونانی را در حال مدارای یک بیمار مبتلا به امراض پوستی نشان می دهد.
صفحه 426
پزشکی در مصر قدیم
تصویر فوق یک پزشک مصری در را در (1400-1500 قبل از میلاد مسیح) نشان میدهد. این پزشک لباس سفید پلیسه شده و کلاه گیس مخصوص که نشان وقار پزشکی بوده است ملبس میباشد. او مشغول معالجه بیماریست که فک او دچار عارضه کزاز می باشد. این بیماری در یک طومار قدیمی تشریح شده است که امروزه بنام ادوین اسمیت پاپیروس نامیده می شود.
پزشک با اطمینان کامل و مهربانی زیاد مشغول معالجه بوده در حالی که بیمار بوسیله تکیه گاه آجری بطور نشسته نگاهداری شده است. دستورات درمانی روی طوماری که در دست دستیار پزشک است نوشته شده است.
پزشکی مصر 2500 سال در دنیای قدیم مقام شامخی داشته است.

نسخه برای لکهای مقاوم

فلفل 5 گرم
قسط 5 گرم
بوره 5 گرم
ریشه ایرسا 20 گرم
تخم ترب 15 گرم
همه را نرم کوبیده یک قاشق مرباخوری در 4 قاشق سرکه حل کرده بمالند و پس از 3 ساعت صورت را با آب سبوس یا آب پرسیاوشان بشویند سپس با روغن بادام تلخ صورت را چرب کنند تا روز بعد دوباره تکرار نمایند تا حصول بهبودی یابد دستورات ادامه داده شود.

نسخه ساده لک بر

مشک ترامشیع با برگ بادام تلخ را جوشانده آب آن را بمالند یا اینکه روغن بادام تلخ مالیده سپس با آب سبوس یا آب بابونه یا مریم گلی یا گل بنفشه صورت را بشویند.