فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

لک صورت

پوست و گوشت و تخم خربزه را خوب نرم سائیده با بوره (براکس) مخلوط کرده بمالند این فرمول برای قارچ های پوستی (پتی ریازیس) نیز خیلی مؤثر است داروهای فوق را باید چرخ کرده یک استکان از آن را با 5 گرم بوره مخلوط کرده بمالند پس از سه چهار ساعت بشویند.

نسخه برای لکه های قهوه ای پوست و لک صورت

رشه ایرسا 20 گرم
گل ارمنی 10 گرم
اشق 5 گرم
نشاسته 10 گرم
مغز تخم خربزه 10 گرم
آرد نخود 10 گرم
آرد باقلا 10 گرم
همه را نرم سائیده یک قاشق مرباخوری در آب شنبلیله حل کرده بمالند این مقدار را می توان به دلخواه کم یا زیاد نمایند مقدار و مصرف دارو بستگی به سطح و وسعت بیماری دارد.

نسخه برای لک های مقاوم

گل ارمنی 10 گرم
تخم کلم 15 گرم
تخم شلغم 15 گرم
زرنیخ 5/2 گرم
همه را نرم کوبیده یک قاشق مرباخوری در یک استکان آب شنبلیله حل کرده بمالند و پس از یک ساعت با آب گرم بشویند.