فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه مؤثر و آزمایش شده

برگ نرم شده 100 گرم
ماست گاو 200 گرم
سرکه انگور 200 گرم
حنا 20 گرم
قارا 20 گرم
همه را جوشانده تا کمی سفت شود (بقوام آید) صبح، ظهر و شیرین بیان به محل بیماری بمالند.

بیماریهای چهره (صورت)

برای حفظ بشره

برای بار شدن رنگ صورت و صاف شدن بشره از لکها و پوسته ریزیها و کم شدن غرورها و غیره هر روز صبح نصف استکان سکنجبین در نصف استکان گلاب ریخته بقیه را آب سرد اضافه کرده تا یک لیوان شود صبح ناشتا میل نمایند و از خوردن غذاهای غلیظ، سرخ کرده، خیلی چرب و دیر هضم بپرهیزند و روزانه صورت خود را با آرد باقلا، آرد نخود، مغز بادام تلخ و کتیرا از هر کدام 25 گرم نرم کوبیده یک قاشق مرباخوری در نصف استکان شیر حل کرده ماساژ دهند و پس از سه یا چهار ساعت با آب سبوس گندم یا برنج یا با آب گرم ساده بشویند: این عمل را تا سفید شدن چهره ادامه دهند.