فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه:

کات کبود 5 گرم
آرد نخود 10 گرم
ماست 1 استکان
همه را مخلوط کرده به محل دانه ها بمالند.

نسخه برای شستشوی محل خارش

برگ گردو، برگ چغندر، برگ شاه تره، بومادران، گل بنفشه، گل خطمی از هر کدام به مقدار کافی، جوشانده بکار برد.
نسخه :
آرد نخود کات کبود هر دو را در ماست ریخته پس از تراشیدن موی به محل بیماری بمالند.

نارفارسی

دانه های ریز آبداری هستند که با خارش شدیدی همراه بوده از چندی خشک شده در محل بیماری پوسته پوسته به وجود می آید.
درمان:
پاکسازی بدن از خلط غالب کم کردن خون در صورت ازدیاد آن، تسکین و تلئین مزاج با شربت عناب، آب تمر، آب انار، آب کدو، آب خیار، ماءالشعیر، لعاب اسپرزه و جوشانیده شربت هلیله و مالیدن پمادی از مردارسنگ، سفیداب قلع، صندل سفید.
یا گلاب و مازو را نرم کوبیده در سرکه حل کرده روی دانه های آب دار بمالند در صورتی که دانه ها پرآب بوده و سیلان مایع آنها باعث ناراحتی بیمار گردد بایستی مازو و زردچوبه را به نسبت مساوی کوبیده در آب کاسنی یا آب گل همیشه بهار حل کرده به صورت خمیر بکار برند.