فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

دانه های خارش دار سر

این دانه ها که در صورت و سر بیشتر دیده می شود 2 نوع می باشند نوع خشک و نوع تر که اکثر با خارش و گاهی با سوزش خفیف همراه بوده و در بیخ موها، پشت گردن و در صورت و در موهای ریش بیشتر دیده می شود.
درمان :
پاک سازی بدن به وسیله افتیمون، هلیله زرد و شاه تره، تغییر مزاج بیمار یا تعدیل خلط غالب و گرفتن دوش متوالی روزانه و پرهیز از غذاهای محرک و گرم اساس درمان را تشکیل می دهد.
شستن سر با لعاب تخم خطمی و تخم کتان روزانه مفید است این درمان را روزانه سه چهار مرتبه می توان انجام داد بدین طریق که مقداری لعاب تخم کتان و تخم خطمی را در یک ظرف شیشه ای ریخته مقداری از آن را با دست به سر و محل دانه ها بمالند و ماساژ دهند این کار احتیاج به حمام ندارد، اگر دانه های خارش دار مزمن بوده و زمانی طولانی بیمار را آزار داده است می توان با یک جسم خشکی مثل کیسه حمام محکم روی آنها کشید تا مرحله ای که کاملاً پوست آنها کنده شود و محتویات آنها خارج گردد سپس قدری سرکه رقیق شده با جوشانده آب تخم ترشک شسته و پماد زیر را بمالند.
مردارسنگ 5 گرم
زردچوبه 5 گرم
گوگرد 5 گرم
سفیداب قلع 5 گرم
سرنج 5 گرم
کات کبود 5 گرم
آنزورت 5 گرم
مازو 5 گرم
همه را نرم سائیده با سرکه خمیر کرده بمالند خوردن ماءالشعیر آب تمرهندی، آب زرشک، و عناب و شربت رب انار توصیه می گردد.
نسخه :
زردچوبه 5 گرم
مغزبادام تلخ 10 گرم
مازو 5 گرم
تخم مورد 10 گرم
ریشه ایرسا 20 گرم
آقاقیا 5 گرم
قنبیل 5 گرم
همه را نرم کوبیده با سرکه خمیر کرده بمالند شستشوی اینگونه دانه های خارش دار با بابونه، اکلیل، بومادران، مریم گلی، آویشن شیرازی توصیه می شود.
نسخه :
اول محل خارش را با آب تنباکو خیلی رقیق 5 گرم در یک لیتر بشویند سپس از داروی زیر بمالند.
نسخه :
سفیداب قلع 10 گرم
زاج 5 گرم
مردارسنگ 5 گرم
نشادر 5 گرم
تخم بارهنگ 10 گرم
گلاب 1 لیوان
سرکه 2 استکان
همه را نرم کوبیده در سرکه و گلاب حل کرده حرارت دهند پس از این که اندکی قوام گرفت روزانه بمالند

نسخه:

کات کبود 5 گرم
آرد نخود 10 گرم
ماست 1 استکان
همه را مخلوط کرده به محل دانه ها بمالند.

نسخه برای شستشوی محل خارش

برگ گردو، برگ چغندر، برگ شاه تره، بومادران، گل بنفشه، گل خطمی از هر کدام به مقدار کافی، جوشانده بکار برد.
نسخه :
آرد نخود کات کبود هر دو را در ماست ریخته پس از تراشیدن موی به محل بیماری بمالند.