فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

شری

بیماری خارش دار مزاحمی است اکثر در مزاجهای گرم و صفراوی به وجود آمده و موجب عدم آرامش بیمار می گردد، بیماری عبارت است از دانه های ریز قرمز خارش دار، زمانی دانه ها یا آبدار و گاهی خشک هستند دفعتاً ظاهر شده و فرو می نشیند شب ها بیشتر شده و با خارش محل، بیماری بدتر می شود.
درمان :
در پرخونی، خون گیری و در صفراوی داروی ضد صفرا بکار برده می شود و برای تلئین مزاج از آب انار و تمرهندی و آلو استفاده می شود و در هنگام خارش اگر بدن را با آب گرم بشویند خارش کمتر می شود. اگر تخم خربزه و سبوس گندم را جوشانده آب آن را بمالند خارش فرو می نشیند.
و برای تبرید و تسکین شدت خارش و مانع شدن از افزایش ماده بیماری زا و برای پاک سازی پوست و باز شدن مسام پوست، این دارو را بمالند.
گلاب و سرکه از هر کدام نصف لیوان
در صورتیکه خارش و حرارت و گرمی پوست شدید باشد نیم گرم کافور در یک لیوان دوغ ترش یا یک لیوان شیره خرفه یا لعاب اسپرزه حل کرده در سه وعده میل نمایند و 250 گرم آرد جو را با آب تاجریزی یا با آب برگ گشنیز حل کرده در حمام به بدن خود بمالند و پس از ساعتی بشویند برای این کار از آرد عدس و آب گشنیز یا تاجریزی نیز میتوان استفاده نمود.
سوپ مرغ که در آن اسفناج، خرفه، برگ کاهو، و گشنیز، و کدو پخته شده باشد مفید است می توان این سوپ را با تمرهندی یا با سرکه و یا آب غوره میل نمود.
نسخه :
صبر زرد 50/0 گرم (سه نخود)، آب برگ کاسنی، یا عرق کاسنی یا آب تاجریزی حل کرده میل نمایند این عمل را می توان سه روز صبح ناشتا انجام داد.

نسخه ضد خارش

آب چوب گز، شاه تره، ریشه کاسنی، و صندل به محل خارش بمالند و در حمام بدن را با مورد و شاه تره و تخم ترشک و برگ کدو که از هر کدام به نسبت مساوی نرم کوبیده و خیسانده باشند، بشویند، به جای صبر زرد در نسخه بالا میتوان صبح 20 گرم عناب را جوشانده با نصف استکان سکنجبین و یک لیوان آب میل نمود.

نسخه ضد خارش، مخصوصاً اگزما

یک عدد انار را خورد کرده در سرکه بپزند تا کاملاً له و به صورت خمیر در آید سپس تخم کدو و مغز تخم خربزه از هر کدام 25 گرم، مازو 10 گرم، زاج سفید 5 گرم، گوگرد زرد 5 گرم، پوست هلیله زرد 10 گرم همه این داروها را نرم کوبیده به خمیر فوق اضافه نموده روی محل خارش یا اگزما بمالند.