فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه ضد خارش

پوست هلیله زرد 5 گرم
تمرهندی 10 گرم
هلیله کابلی 5 گرم
هلیله سیاه 5 گرم
گاوزبان 5 گرم
سنا 5 گرم
بسفایج 5 گرم
ریشه شیرین بیان 20 گرم
پر سیاوشان 5 گرم
گل بنفشه 15 گرم
تخم کشوث 15 گرم
آلوچه خشکه 200 گرم
عناب 20 گرم
سه پستان 10 گرم
شاه تره 10 گرم
گل نیلوفر 5 گرم
پس از مخلوط کردن 30 قسمت شود هر قسمت را در یک لیوان آب جوش حل کرده پس از 8 ساعت جوشانده صاف نموده ناشتا میل شود.
از مقداری داروی فوق می توان به دلخواه از نسبت ترکیبات آنها کاست و برای هر چند روزیکه لازم باشد بکار برد عرق شاه تره، عرق کاسنی، شربت بنفشه، و لیمو و عناب و زرشک و انار و سماق همه در اینجا مؤثرند.

نسخه ضد خارش و ضد اگزما

گوگرد زرد 5 گرم نرم سائیده در 40 گرم روغن کنجد حل کرده خوب تکان داده که رسوب ننماید روزانه به محل خارش بمالند.

شری

بیماری خارش دار مزاحمی است اکثر در مزاجهای گرم و صفراوی به وجود آمده و موجب عدم آرامش بیمار می گردد، بیماری عبارت است از دانه های ریز قرمز خارش دار، زمانی دانه ها یا آبدار و گاهی خشک هستند دفعتاً ظاهر شده و فرو می نشیند شب ها بیشتر شده و با خارش محل، بیماری بدتر می شود.
درمان :
در پرخونی، خون گیری و در صفراوی داروی ضد صفرا بکار برده می شود و برای تلئین مزاج از آب انار و تمرهندی و آلو استفاده می شود و در هنگام خارش اگر بدن را با آب گرم بشویند خارش کمتر می شود. اگر تخم خربزه و سبوس گندم را جوشانده آب آن را بمالند خارش فرو می نشیند.
و برای تبرید و تسکین شدت خارش و مانع شدن از افزایش ماده بیماری زا و برای پاک سازی پوست و باز شدن مسام پوست، این دارو را بمالند.
گلاب و سرکه از هر کدام نصف لیوان
در صورتیکه خارش و حرارت و گرمی پوست شدید باشد نیم گرم کافور در یک لیوان دوغ ترش یا یک لیوان شیره خرفه یا لعاب اسپرزه حل کرده در سه وعده میل نمایند و 250 گرم آرد جو را با آب تاجریزی یا با آب برگ گشنیز حل کرده در حمام به بدن خود بمالند و پس از ساعتی بشویند برای این کار از آرد عدس و آب گشنیز یا تاجریزی نیز میتوان استفاده نمود.
سوپ مرغ که در آن اسفناج، خرفه، برگ کاهو، و گشنیز، و کدو پخته شده باشد مفید است می توان این سوپ را با تمرهندی یا با سرکه و یا آب غوره میل نمود.
نسخه :
صبر زرد 50/0 گرم (سه نخود)، آب برگ کاسنی، یا عرق کاسنی یا آب تاجریزی حل کرده میل نمایند این عمل را می توان سه روز صبح ناشتا انجام داد.