فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

دستورات دیگر

عناب 25 گرم
سه پستان 15 گرم
گل بنفشه 15 گرم
ریشه کاسنی 25 گرم
ریشه شیرین بیان 25 گرم
همه را نیم کوب کرده 7 روز صبح و عصر جوشانده میل نمایند یا صبر زرد 2 گرم تربد 10 گرم هلیله زرد 15 گرم نرم کوبیده برای 7 روز با آب شاه تره مصرف کنند.
از داروهای مجفف یا خشک کننده برای شستشو و مالش روی پوست بدن میتوان استفاده کرد.

نسخه برای شستشوی جرب

شاه تره 20 گرم
تخم یا برگ ترشک 20 گرم
برگ خشک گردو 20 گرم
گل خطمی 15 گرم
مورد نیم کیلو
سدر نیم کیلو
پس از نرم کردن، مقداری لازم از دارو را خیسانده کمی سرکه یا قارا اضافه نموده در حمام بمالند.
در صورتیکه بیماری جرب با دانه های آبدار همراه باشد، مورد، پوست انار، روغن گل و گل بنفشه را می توان نرم کوبیده در سرکه حل کرده بمالند.

خارش یا حساسیت های پوستی

علت پیدایش این بیماری زیاد و هر عامل ناسازگاری می تواند موجب خارش گردد، از این رو بهترین درمان از بین بردن عامل محرک آن است بطور کلی غذاها در پیدایش خارش و یا تحریک آن رل بسیار مهمی را به عهده دارند مثلاً با خوردن غذاهای نمک سود و ماهی کهنه و نمک زده و پنیر کهنه و غذاهای سرخ کرده ای که با مواد رنگین و محرک مثل، فلفل، زنجبیل، دارچین، هل و میخک و غیره تزئین شده باشند، بیماری شدت می یابد، درمان خارشها بطور کلی با از بین بردن عامل محرک سودبخش بوده و در بیشتر آنها می توان از ماءالشعیر و ماءالجبن استفاده نمود این گونه بیماران از غذاهای خنک بایستی استفاده کنند و مرتب حمام گیرند و با گل ارمنی 10 گرم کافور یک گرم سرکه یک استکان آب زردچوبه یک استکان روغن بادام روغن گل از هر کدام نصف استکان همه را مخلوط کرده مکرر در حمام بمالند یا مازو را نرم کوبیده در سرکه حل کرده با آرد عدس در سرکه حل کرده و به آن روغن گل افزوده در حمام به بدن بمالند یا سرکه و مورد و گل ارمنی یا مالیدن بوره و گل ارمنی و گلنار یا پوست انار یا آرد جو و تخم ترشک یا ریشه مرغ، مریم گلی و آویشن یا آب برگ عناب و آب چغندر و آب کرفس و سرکه بمالند، اگر محل خارش در لای چین سرین (کفل) باشد کمی زاج را بو داده در روغن بزرک حل کرده بمالند یا تخم کتان را جوشانده بمالند اگر خارش در محل بیضه ها باشد آقاقیا و مامیثا، از هر کدام 5 گرم، صبر زرد 5/2 گرم، نشادر 3 گرم، نشاسته 15 گرم، همه را نرم کوبیده در 2 استکان سرکه حل کره بمالند.
در کسانی که مدتی به خارش قسمتی از بدن مبتلا هستند که باعث ناراحتی شدید آنها شده است، بهترین معالجه زالو انداختن به آن ناحیه است خون گیری و کم کردن آن، داروی مؤثری برای خارش بدن است انداختن زالو بر محل خارش و شستشوی آن با گل بنفشه و گل سرخ و گل نیلوفر سودمندتر است.
نسخه :
مبتلایان به خارش می توانند هر روز صبح 5 گرم پوست هلیله زرد را در نصف استکان سکنجبین و مقدار آب حل کرده بنوشند ادامه این امر موجب رضایت بیمار است.