فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

جرب

جرب بثورات خورد و کوچکی شبیه به دانه ارزن تا دانه عدس قرمز رنگ و خارش داری است که با خارش شدیدی مخصوصاً در شبها در ناحیه دستها و انگشتان تظاهر می نماید.
عامل اصلی این بیماری انگلی به نام سارکوپت است که شبها حرکت کرده و در مسیر حرکت خود خارش شدیدی ایجاد می کند این خارش گاهی در همه تن به وجود آمده و موجب ناراحتی شدید بیمار می گردد. بیماری واگیرداری است که ممکن است همه اهالی یک منزل را آلوده نماید. بثورات حاصله از بیماری جرب گاهی با ترشح ماده زرد رنگی توأم است، زمانی بدون ترشح و خشک است در هر دو صورت باعث خارش شدید بدن بیمار خواهد شد.
درمان :
طبق معمول بایستی خلط غالب را معالجه و درمان کرد تا از پیشرفت بیماری کاسته شود اگر علائم ازدیاد صفرا در بیمار دیده شود، از جوشانده پوست هلیله زرد، سنا، شاه تره ، مامیران، و افسنطین از هر کدام 10 گرم برای 7 روز صبح و شب هر قسمت را جوشانده میل نمایند شربت بنفشه یا یک گرم صبر زرد را در نصف لیوان آب تمرهندی حل کرده میل نمایند این عمل را سه روز صبح ناشتا انجام دهند آنگاه سه روز ترک کرده و دوباره سه روز ادامه دهند تا جمیعاً 9 روز شود اگر بیمار مبتلا به اسهال گردد 20 گرم روغن بادام شیرین میل نماید و 8 ساعت غذا تناول نکند اسهال قطع خواهد شد.
ماءالشعیر، شربت بنفشه، شربت آب لیمو، شربت تمرهندی، میل نمایند. عرق شاه تره هر روز صبح ناشتا نوشند و در حمام روزانه بدن را با آب برگ چغندر و گل پنیرک و کمی آب لیمو و سبوس گندم بشویند و آرد باقلا و آرد جو را مخلوط کرده در حمام به بدن بمالند پس از زمانی تأمل بدن را با داروی زیر بشویند.
نسخه :
سدر نیم کیلو
گل خطمی 50گرم
گل پنیرک 20 گرم
گل بنفشه 10 گرم
گل ریواس 50 گرم
شاه تره 20 گرم
برگ گردو 20 گرم
همه را نرم کوبیده مقداری لازم از آن را خیسانده در حمام بدن خود را بشویند.
در صورتی که بیماری شدید و سخت بوده و موجب خارش بیشتری شده باشد آب کرفس، روغن گل، و سرکه در حمام به بدن بمالند و از فرمول بالا برای، شستشو استفاده کنند.
اگر خلط سودا غالب باشد پس از پاکسازی آن به وسیله افتیمون و شربت شاه تره مقدار یک گرم صبر زرد را به ماءالجبن یا به آب تمرهندی میل کنند به مدت سه روز.
سپس دو گرم زردچوبه را نرم کوبیده در روغن گل و سرکه حل کرده به محل خارش بمالند در صورتی که خارش بیمار مبتلا زیاد باشد هر روز می توان مقداری سبوس گندم را جوشانده، صاف کرده با کمی آب لیمو میل نمایند این عمل را بایستی تا حصول بهبودی ادامه دهند روزانه با غذای خود مقداری سماق، آب لیمو، شربت رب انار یا دوغ ترش مصرف نمایند.
در صورتیکه مزاج بیمار بلغمی باشد پس از پاکسازی آن با تربد، صبر، غاریقون، شحم حنظل از هر کدام 5 گرم که همه را بایستی نرم کوبیده در 250 گرم رب انار حل کرده روزی سه قاشق غذاخوری میل نمایند و روزانه حنا و مردار سنگ از هر کدام 25 گرم، شحم حنظل 10 گرم، آرد عدس 250 گرم همه را مخلوط کرده مقداری لازم از آن را قبلاً خمیر کرده کمی روغن اضافه به بدن بمالند یا اینکه جوشانده شنبلیله و شحم حنظل بمالند باید کاملاً مواظب بود که از داروهای گرم چه از راه خوردن و چه از طریق شستشو استفاده نشود.

دستورات دیگر

عناب 25 گرم
سه پستان 15 گرم
گل بنفشه 15 گرم
ریشه کاسنی 25 گرم
ریشه شیرین بیان 25 گرم
همه را نیم کوب کرده 7 روز صبح و عصر جوشانده میل نمایند یا صبر زرد 2 گرم تربد 10 گرم هلیله زرد 15 گرم نرم کوبیده برای 7 روز با آب شاه تره مصرف کنند.
از داروهای مجفف یا خشک کننده برای شستشو و مالش روی پوست بدن میتوان استفاده کرد.

نسخه برای شستشوی جرب

شاه تره 20 گرم
تخم یا برگ ترشک 20 گرم
برگ خشک گردو 20 گرم
گل خطمی 15 گرم
مورد نیم کیلو
سدر نیم کیلو
پس از نرم کردن، مقداری لازم از دارو را خیسانده کمی سرکه یا قارا اضافه نموده در حمام بمالند.
در صورتیکه بیماری جرب با دانه های آبدار همراه باشد، مورد، پوست انار، روغن گل و گل بنفشه را می توان نرم کوبیده در سرکه حل کرده بمالند.