فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه برای دردهای مفاصلی به صورت خوراکی

بابونه 10 گرم
بادرنجویه 15 گرم
بومادران 10 گرم
بوزیدان 10 گرم
این داروها را نیم کوب کرده 6 روز جوشانده صبح و عصر میل نمایند.
و از داروهای این نسخه بمالند. میخک، زنجبیل، دارچین، خولنجان، سورنجان، جوز هندی (در موم و روغن زیتون حل کرده بمالند).

نقرس

بیماری است که در اثر زیاد شدن اسید اوریک خون به وجود می آید علت ایجاد درد، در اثر جمع شدن رسوبات اوراتها در لابلای مفاصل (مفصل انگشت بزرگ پا) است درمان این بیماری مثل درمان دردهای مفصلی است که قبلاً گفته شده است، فرمول معجون سورنجان و بقیه داروهای آن از همه مفیدتر است زیرا سورنجان دارای کلشین است و داروی اصلی نقرس همان کلشی سین می باشد، بقیه داروهای مالیدنی و ضمادی قبلی نیز برای نقرس مفید است.
مبتلایان به نقرس اگر می توانند از تریاق کبیر استفاده کند نتیجه بهتری به دست خواهند آورد تا داروهای دیگر، بیماران نقرسی اگر روزانه بجای آب از آب آلو و سکنجبین استفاده کنند بهتر است اگر التهاب و درد شدید باشد از نسخه زیر استفاده نمایند.
آلوچه خشکه 20 گرم
عناب 100 گرم
زرشک 100 گرم
گل بنفشه 2 گرم
کاکنج 10 گرم
تخم گشنیز 5 گرم
تخم خرفه 10 گرم
تخم کاهو 10 گرم
بالنگو 10 گرم
همه را نیم کوب کرده 15 روز صبح و عصر جوشانده آب آن را با لعاب اسپرزه یا 5 گرم ترنجبین شیره کش شده میل نمایند.
محل التهاب و درد را باید با آب برگ چغندر و سکنجبین بشویند یا با گل ارمنی، تخم شوید، تخم کرفس، بادیان، زنیان، آویشن شیرازی، انیسون و تخم گشنیز از هر کدام به نسبت مساوی کوبیده در پیه یا روغن زیتون ریخته بمالند، میتوان از چندتای آنها نیز استفاده نمود.
خرفه در گلاب حل کرده قدری کافور افزوده ضماد کنند دادن آب ترب و سکنجبین و تبدیل مزاج به مزاج طبیعی باعث از بین رفتن رسوبات شده، درد را ساکت می کند.
بیماران مبتلا به نقرس می توانند روزانه بجای آب ماءالشعیر نوشند و نیز بایستی از داروهای زیاد کننده ادرار استفاده نمایند و از غذاهای غلیظ و چرب و سرخ کرده و گوشت پرهیز کنند و غذاهای سرد و رقیق مصرف نمایند.

رژیم مبتلایان به اسیداوریک

خودداری از مصرف گوشت مخصوصاً حیوانات جوان، دل، قلوه، جگر، مغز، کله پاچه، ماهی، خاویار، تخم مرغ، دوغ خیلی ترش، چای پررنگ، کاکائو، قهوه، باقلا، لوبیا و مواد دیگر پورین دار.
نسخه :
این داروها در تسکین درد نقرس بسیار مؤثرند از جمله آنها:
انسیون 10 گرم
زیره کرمانی 10 گرم
فلفل سیاه 5 گرم
زنیان 10 گرم
مغز دانه کاوشه 50 گرم
سلیخه 5 گرم
زنجبیل 5 گرم
فرفیون 5 گرم
مصطکی 10 گرم
سورنجان 20 گرم
همه را نرم کوبیده روزی سه مرتبه هر دفعه 3 گرم با ماءالشعیر میل نمایند.