فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

داروهای زیاد کننده شیر

در مزاج صفراوی، شیره تخم خیار و خربزه و کدو و هندوانه مغز سر گوسفند با شکر، ماهی تازه آویشن و اسفناج و در بلغمی و سوداوی آرد گندم و شیر تازه و بادیان و تخم شنبلیله (شیر و آرد را پخته داروهای دیگر را نرم کوبیده و به آن اضافه کنند).
نسخه :
تودری سرخ 10 گرم
تودری سفید 10 گرم
بهمن سرخ 10 گرم
بهمن سفید 10 گرم
تخم کرفس 15 گرم
بوزیدان 5 گرم
زنیان 10 گرم
تخم شوید 10 گرم
بادیان 10 گرم
تخم زردک 30 گرم
تخم تره 10 گرم
تخم شنبلیله 20 گرم
معزتخم خیار 20 گرم
سیاهدانه 10 گرم
ریحان کوهی 5 گرم
همه را نرم کوبیده روزی سه قاشق مرباخوری کفلمه نمایند.
و در تعقیب آن بجای آب ماءالشعیر نوشند و دیگر آرد کنجد را در شیره انگور حل کرده خوب بهم زنند و بنوشند و می توانند آنرا بر سینه و پستان ضماد نمایند.

نسخه دیگر

تخم زردک 20 گرم
تخم پیاز 20 گرم
تخم شبت 10 گرم
تخم شلغم 10 گرم
بادیان 20 گرم
با 100 گرم نخود بوداده همه را نرم بکوبند روزی سه مرتبه کفلمه نمایند.
شقاقل، و شکر، گل پنیرک، تخم شاهی، تخم ترب، یا زیره سبز و آرد برنج و تخم شوید را انتخاب کرده داروها را کوبیده در آرد برنج حل کرده با شکر بپزند تا به صورت حلوا در آید روزی سه قاشق مرباخوری میل نمایند. خوردن حلیم و شیرزاد در ازدیاد شیر خیلی مؤثر است، شیرزاد را میتوان کوبیده روی غذا هم بپاشند.

نسخه دیگر

تخم شلغم 10 گرم
تخم ترب 10 گرم
تخم شوید 10 گرم
تخم تره 10 گرم
تخم پیاز 10 گرم
تخم شاهی 10 گرم
بادیان 10 گرم
همه را نرم کوبیده در نیم کیلو آرد برنج ریخته با شیر و شکر پخته بتدریج میل نمایند.
مالیدن آب بادیان بر سینه ها یا انداختن طحال روی آنها باعث زیاد شدن شیر می گردد، ضمناً تخم شربتی یا شاخ و برگ کوبیده آن به صورت ضماد باعث ازدیاد شیر است.