فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

برای خونریزیهای نامنظم

برنجاسف یا گل بومادران را 50 گرم انتخاب کرده نیم کوب نموده پس از پاک شدن از قاعدگی، روزی 5 گرم جوشانده صبح و عصر میل نمایند این عمل را تا برقراری رگل نامنظم میتوان ادامه داد.

برای قاعدگی نامنظم

گل بومادران 5 گرم
آویشن شیرازی 5 گرم
بادیان 5 گرم
زنیان 5 گرم
نعناع خشک 10 گرم
پودینه 10 گرم
بادرنجویه 5 گرم
بسفایج 5 گرم
ریشه ایرسا 10 گرم
ریشه انجبار 10 گرم
همه را نیم کوب کرده روزی 10 گرم در 2 لیوان آب جوش ریخته پس از خیس خوردن جوشانده صبح و عصر میل نمایند در ضمن این معالجه گل ارمنی 25 گرم شکر 50 گرم نرم کوبیده روزی سه قاشق چای خوری کفلمه نمایند.

پائین آمدن رحم

این بیماری بیشتر در تعقیب زایمانهای زیاد و فشار و زور زدن برای خروج جنین پیش می آید و لاغری و ضعف عمومی می تواند یکی از عوامل آن بوده باشد، به هر علت که پائین افتادگی وجود داشته باشد باید از نفخ زیاد روده ها و جمع شدن ادرار زیاد در مثانه و یبوست مزاج، جلوگیری به عمل آورد. اگر مزاج بیمار رطوبتی و سرد باشد با ایارج فیقرا پاکسازی نماید، بیمار مبتلا به هنگام نشستن بایستی تمام سرین خود را روی زمین قرار دهد و سعی کند که از عطسه و سرفه و زور زدن و بلند کردن اشیای سنگین خودداری نماید.
و یا گل سرخ، آقاقیا، پوست انار، مورد جوشانده شستشو نمایند و یا همه را کوبیده خمیر کرده به صورت شیاف استعمال کنند.