فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

وجود زگیل بر آلت و نواحی آن

بوره سوخته، خاکستر چوب مو، و یا سیاهدانه و سرکه و پیه مرغ را تهیه نموده بر زگیل ها ضماد نمایند تا کم کم از بین برود. اگر در اثر قطع آنها خونریزی پیش آمد بر موضع خون ریزی مخلوط زاج و براده آهن یا براده مس بپاشند.

کوچک بودن آلت

برای جبران آن بوره (براکس) 5 گرم، نرم کوبیده در 40 گرم عسل حل کرده مرتباً با آن آلت را ماساژ دهند.
بنا به اهمیت داروهای زیاد کننده نطفه همه را مجدداً در یک صفحه می آوریم.
تخم کرفس، تخم شاهی، تخم ترب، تخم شلغم، تخم زردک، تخم پیاز، تخم کتان، تخم کدو، تخم یونجه، تخم ریحان، تخم شوید، ثعلب، جوز هندی، خولنجان، سیاهدانه، بادیان، زنیان، هیل غرابی، میخک شکوفه خرما یا طلع، زبان گنجشک، زنجبیل، دارچین، قسط شیرین، انجره، عود هندی، سعد، قرفه، تخم هلیون، یا مارچوبه، تخم شنبلیله، بهمن سرخ و سفید، بوزیدان، نارگیل، مغز بادام، پسته، فندق، گردو، هسته خرما، دارفلفل، قدامه شیرازی، زعفران، عودالصلیب، قرص کمر، اگیر ترکی، زیره کرمانی، نعناع خشک، مصطکی، سوریخان، فوفل، شاه دانه، کنجد.
این داروها علاوه بر تأثیر در ازدیاد نطفه و زیاد کردن شیر زنان و مؤثر بودن بر اعصاب، بطور کلی برای تقویت عمومی به کار می روند. متدکر می شود که همه این داروها بطور کلی در زیاد کردن تعداد اسپرماتوزوئیدها مؤثرند.

نازائی

نازائی دارای علل متعددی است که مربوط به هر دو جنس (زن و مرد) می باشد بارور نشدن یا مربوط به بارور نکردن است یا مربوط به باردار نشدن که هر یک جداگانه بررسی می شود. برای جستجوی بارور کننده (مرد) کار آسان تر و ساده تر است زیرا با یک آزمایش نطفه علت اصلی معلوم می شود بدین طریق که کمبود نطفه یا نبودن آن علت را مربوط به مرد، در غیر اینصورت بیشتر متوجه زن است آزمایشان و بررسیهای پزشکی زنان مامائی، علت را آشکار می سازد در هر صورت برای پیدایش جنین سلامتی هر دو لازم است.
داروهائی که مربوط به مرد و بیمار او می باشد در صفحات قبل گذشت اکنون به علل نازائی و درمان آن مبادرت می گردد.
بیماریهای شایع که باعث نازائی می گردد بیشتر از نوع عفونتهاست مثل چسبندگی لوله ها، وجود عفونت در واژن و کیسه رحم و نیز عفونی شدن خود تخمدانها، کجی رحم، چاقی بیش از حد و عوامل بیشمار دیگری که از بحث ما خارج است.
مرتب بودن سیکل زنانگی و تخمک گذاری ماهیانه عامل دیگری است که بایستی به آن توجه نمود عوامل متعدد دیگری وجود دارد که شرح آن در خور این کتاب نیست. لیکن به بعضی از داروهای گیاهی که کمکی به باردار شدن بنماید اشاره می شود.
1 - شستشوی واژن به وسیله جوشانده شخم حنظل بطور روزانه (5 گرم شخم حنظل در یک بطر آب) 2 - بادیان 5 گرم نرم کوبیده با یک استکان گل قند صبح و عصر میل نمایند این دستور را به مدت 15 روز بعد از پاک شدن به کار برند. سه روز بعد از پاک شدن به مدت یک هفته شب ها از شیاف زیر استعمال نمایند (از راه واژن)
میعه سائله 5/2
جاوشیر 5/2
مر 5/2 گرم
قسط 5/2 گرم
همه را نرم کوبیده خوب سائیده و با گلاب خمیر کرده شیاف هائی تهیه کرده هر شب یک عدد استعمال نمایند.
پس از اینکه نسخه بالا تمام شد در رگل بعدی دستورات شیافها مثل قبل سه روز بعد از پاک شدن تکرار می شود و از روزی که حمام رفته و به اصطلاح پاک شده اند این نسخه را ادامه می دهند تا داروها تمام شود یعنی از روز پاک شدن تا روز قاعدگی بعدی باید داروی زیر روزانه مصرف شود.
نسخه :
زراوند 5 گرم
پودینه 10 گرم
جوزهندی 5 گرم
هیل غرابی 5 گرم
میخک 5 گرم
زنیان 10 گرم
زنجبیل 5 گرم
تخم کرفس 10 گرم
زیره 5 گرم
شخم حنظل 5/2 گرم
تخم کرفس 10 گرم
سگبینج 5 گرم
تربد 5 گرم
گل گندم 10 گرم
همه را نرم کوبیده روزی سه قاشق مرباخوری با آب عسل میل نمایند.
اگر نازائی به علت تغییرات محیط داخلی رحم در اثر گرمی مزاج باشد که منی را فاسد و به اصطلاح بسوزاند درمان زیر توصیه می شود علائم گرمی مزاج و تغییر محیط داخلی رحم عبارت است از گرمی، غلیظی و سیاهی خون حیض و زیادی رویش موی عانه و احساس گرمی و سنگینی ناحیه رحم.