فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

تورم لوله داخلی آلت یا وجود زخم یا عامل عفونی

علائم :
سوزش شدید در آلت، احساس ادرار کردن، احساس گرمی و التهاب، احساس وجود ادرار، خروج چرک و تحریکات داخلی مجرا به صورت تیر کشیدن یا فرو رفتن میله ای در مجرای ادرار.
درمان :
شربت بنفشه، شیره تخم خرفه، تخم خیار، تخم خربزه، تخم کدو، تخم هندوانه را با لعاب اسپرزه داخل کرده صبح ناشتا میل نمایند.
اسپرزه را خیسانده لعاب آن را با روغن بادام و روغن بنفشه توأم کرده بر آلت بمالند، در اینجا بطور کلی از داروهای مدر استفاده می شود، برای کمک به بهبودی بیمار آب تخم ترشک و آب شوید و آب زیره و شیره تخم کاوشه را بجای آب می توان نوشید، آب بابونه، مغز ناخنک، مرزنجوش، پودینه، آویشن، و زنیان را تهیه کرده با آنها آلت را شستشو دهند و داروهای فوق را می توان کوبیده و پخته به صورت ضماد استعمال نمایند.

وجود زگیل بر آلت و نواحی آن

بوره سوخته، خاکستر چوب مو، و یا سیاهدانه و سرکه و پیه مرغ را تهیه نموده بر زگیل ها ضماد نمایند تا کم کم از بین برود. اگر در اثر قطع آنها خونریزی پیش آمد بر موضع خون ریزی مخلوط زاج و براده آهن یا براده مس بپاشند.

کوچک بودن آلت

برای جبران آن بوره (براکس) 5 گرم، نرم کوبیده در 40 گرم عسل حل کرده مرتباً با آن آلت را ماساژ دهند.
بنا به اهمیت داروهای زیاد کننده نطفه همه را مجدداً در یک صفحه می آوریم.
تخم کرفس، تخم شاهی، تخم ترب، تخم شلغم، تخم زردک، تخم پیاز، تخم کتان، تخم کدو، تخم یونجه، تخم ریحان، تخم شوید، ثعلب، جوز هندی، خولنجان، سیاهدانه، بادیان، زنیان، هیل غرابی، میخک شکوفه خرما یا طلع، زبان گنجشک، زنجبیل، دارچین، قسط شیرین، انجره، عود هندی، سعد، قرفه، تخم هلیون، یا مارچوبه، تخم شنبلیله، بهمن سرخ و سفید، بوزیدان، نارگیل، مغز بادام، پسته، فندق، گردو، هسته خرما، دارفلفل، قدامه شیرازی، زعفران، عودالصلیب، قرص کمر، اگیر ترکی، زیره کرمانی، نعناع خشک، مصطکی، سوریخان، فوفل، شاه دانه، کنجد.
این داروها علاوه بر تأثیر در ازدیاد نطفه و زیاد کردن شیر زنان و مؤثر بودن بر اعصاب، بطور کلی برای تقویت عمومی به کار می روند. متدکر می شود که همه این داروها بطور کلی در زیاد کردن تعداد اسپرماتوزوئیدها مؤثرند.