فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

بیماریهای بیضه و آلت

ورم بیضه

بسیاری از بیماریها موجب ورم بیضه ها می شود که مهمترین و شایع ترین آنها ورم بیضه در مبتلایان به تب مالت و ورم بیضه در بیماران مبتلا به اریون یا ورم غده بناگوش می باشد ضربه ها، واریس بیضه و آب آوردن آنها و بیماریهای بدخیم نیز عامل مهمی در بزرگ شدن بیضه ها می باشد، عفونت ها را بطور کلی نبایستی از نظر دور داشت، برای معالجه مبتلایان به ارکیت (ورم بیضه) با معالجه بیماری اصلی بهبودی می یابند از نظر گیاه درمانی مهم تعدیل مزاج و پاکسازی عامل بیماری است که آن را خلط غالب گویند که با شناختن علائم و نشانه های هر یک از مزاجهای چهارگانه، معالجه و درمان آن آسان می شود.
درمان :
تخم خرفه، اسپرزه، تخم گشنیز، برگ تاجریزی، یا دانه آن، برگ کاسنی، یا تخم آن، آرد جو، آرد باقلا و عدس را مخلوط کرده خمیر نموده بر محل تورم ضماد نمایند یا بابونه، مغز ناخنک، آویشن شیرازی، تخم کتان، برگ کلم را نرم کوبیده با لعاب اسپرزه خمیر کرده ضماد نمایند یا پماد بابونه یا مغز ناخنک یا تخم شوید را کوبیده با لعاب دانه خطمی خمیر کرده ضماد کنند.
معالجات فوق مربوط به مزاج دموی می باشد.

درمان در مزاج بلغمی

جوشانده تخم ترب، شبت، ریشه شیرین بیان به مدت سه روز صبح و عصر ادامه دهند یا ریشه شیرین بیان 10 گرم، بادیان 5 گرم جوشانده با گل قند میل نمایند و مغزناخنک، بابونه، تخم کتان، مقل، موم از هر کدام 10 گرم نرم کوبیده در روغن یا آب گل شب بو یا در سفیده تخم مرغ یا در خمیر آرد باقلا ریخته پس از پختن ضماد نمایند و یا بابونه، مغز ناخنک و خطمی از هر کدام 10 گرم نرم کوبیده در روغن بابونه پخته ضماد کنند و با جوشانده آب نعناع و مرزنجوش محل متورم را بشویند و کمپرس نمایند و ثقل (تفاله) این داروها را روی محل متورم ضماد کنند.