فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

برای دیر انزال شدن و سستی کمر

قرنفل، عود، زعفران، فلفل، از هر یکی 10 گرم همه را نرم کوبیده در 250 گرم عسل ریخته روزی 3 قاشق مرباخوری.

نسخه برای جلوگیری از سرعت انزال

زنجبیل 10 گرم
زعفران 5/2 گرم عسل قاشق مرباخوری.
عسل 250 گرم
شکر 100 گرم
داروها را نرم کوبیده به عسل و شکر اضافه کرده و روزی سه

نسخه دیگر

تخم شاهی و تخم زردک از هر کدام 5 گرم نرم کوبیده صبح، ظهر، شب یک قاشق غذا خوری صرف شود.