فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه برای انزال زودرس

دانه اسفند 25 گرم، کندر 10 گرم، میخک 5 گرم همه را نرم کوبیده در 100 گرم شکر ریخته هر شب یک قاشق مرباخوری میل نمایند.
مالیدن آب سعد بر آلت مبتلایان به سستی کمر مؤثر است.
برای برقراری نعوظ و سستی کمر و تقویت اعصاب نگهداشتن خولنجان در درمان مؤثر و مفید است.

برای دیر انزال شدن و سستی کمر

قرنفل، عود، زعفران، فلفل، از هر یکی 10 گرم همه را نرم کوبیده در 250 گرم عسل ریخته روزی 3 قاشق مرباخوری.

نسخه برای جلوگیری از سرعت انزال

زنجبیل 10 گرم
زعفران 5/2 گرم عسل قاشق مرباخوری.
عسل 250 گرم
شکر 100 گرم
داروها را نرم کوبیده به عسل و شکر اضافه کرده و روزی سه