فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه جهت انزال زودرس

مصطکی 10 گرم
سنبل الطیب 10 گرم
دارچین 5 گرم
صمغ عربی 5 گرم
زعفران 5 گرم
بذرالبنج 5 گرم
زبان گنجشک 15 گرم
همه را نرم کوبیده با 250 گرم عسل مخلوط کرده روزی سه قاشق مرباخوری.

نسخه برای انزال زودرس

دانه اسفند 25 گرم، کندر 10 گرم، میخک 5 گرم همه را نرم کوبیده در 100 گرم شکر ریخته هر شب یک قاشق مرباخوری میل نمایند.
مالیدن آب سعد بر آلت مبتلایان به سستی کمر مؤثر است.
برای برقراری نعوظ و سستی کمر و تقویت اعصاب نگهداشتن خولنجان در درمان مؤثر و مفید است.

برای دیر انزال شدن و سستی کمر

قرنفل، عود، زعفران، فلفل، از هر یکی 10 گرم همه را نرم کوبیده در 250 گرم عسل ریخته روزی 3 قاشق مرباخوری.