فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه مشابه دیگر

تخم زردک 25 گرم
تخم شاهی 25 گرم
تخم کلم 10 گرم
تخم هلیون 10 گرم
تودری 10 گرم
بهمن سرخ 20 گرم
بهمن سفید 20 گرم
تخم انجره 5 گرم
تخم کرفس 10 گرم
تخم شلغم 10 گرم
تخم پیاز سفید 10 گرم
دارچین 5 گرم
خولنجان 5 گرم
شقاقل 10 گرم
هیل غرابی 5 گرم
فلفل 5 گرم
پس از نرم کوبیدن در یک کیلو عسل حل نمایند. روزی سه قاشق مرباخوری.

نسخه جهت انزال زودرس

مصطکی 10 گرم
سنبل الطیب 10 گرم
دارچین 5 گرم
صمغ عربی 5 گرم
زعفران 5 گرم
بذرالبنج 5 گرم
زبان گنجشک 15 گرم
همه را نرم کوبیده با 250 گرم عسل مخلوط کرده روزی سه قاشق مرباخوری.

نسخه برای انزال زودرس

دانه اسفند 25 گرم، کندر 10 گرم، میخک 5 گرم همه را نرم کوبیده در 100 گرم شکر ریخته هر شب یک قاشق مرباخوری میل نمایند.
مالیدن آب سعد بر آلت مبتلایان به سستی کمر مؤثر است.
برای برقراری نعوظ و سستی کمر و تقویت اعصاب نگهداشتن خولنجان در درمان مؤثر و مفید است.