فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه، قرص ضد دیابت

طباشیر 15 گرم
عصاره شیرین بیان 25 گرم
تخم کاهو 20 گرم
تخم خرفه 20 گرم
تخم گشنیز 10 گرم
گل سرخ 10 گرم
گل ارمنی 10 گرم
آقاقیا 5 گرم
صندل زرد 5 گرم
صمغ عربی 5 گرم
گلنار 10 گرم
کافور 1 گرم
همه را نرم کوبیده روزی سه قاشق غذاخوری با آب انار ترش مخلوط کرده در چهار نوبت مصرف نمایند.
نسخه :
صمغ عربی 5 گرم
گل ارمنی 10 گرم
پودر سماق 40 گرم
گلنار 10 گرم
نشاسته 20 گرم
کتیرا 5 گرم
تخم کاهو 20 گرم
صندل سفید 5 گرم
همه را نرم کوبیده روزی 3 قاشق غذاخوری با آب انار ترش میل نمایند (این مقدار را در سه نوبت مصرف کنند)
نسخه :
طباشیر 10 گرم
تخم گشنیز 10 گرم
نرم کوبیده روزی سه قاشق مرباخوری با سرکه رقیق شده میل نمایند.
نسخه :
گل ارمنی 10 گرم
صمغ عربی 5 گرم
گلنار 5 گرم
سماق 30 گرم
نشاسته 10 گرم
صندل سفید 5 گرم
کتیرا 5 گرم
تخم کاهو 10 گرم
تخم خرفه 10 گرم
همه را نرم سائیده صبح، ظهر، شب یک قاشق غذاخوری با آب انار ترش یا آب اسپرزه تجویز نمایند.

نسخه زیرا مفید و بسیار مؤثر است

تخم شلغم 25 گرم
تخم ترب 25 گرم
تخم شاهی 25 گرم
تخم پیاز 25 گرم
تخم شنبلیله 50 گرم
تخم ترشک 50 گرم
کلپوره 30 گرم
همه را نیم کوب کرده 20 قسمت نموده هر قسمت را صبح و عصر جوشانده میل نمایند.
نسخه :
برگ درخت گردو روزانه 5 گرم داروی مؤثر است.
خوردن روزانه مقداری آب سیب زمینی ترشی 3 نصفه لیوان در روز در پائین آوردن قند خون کمک مؤثری می نماید، این درمان برای لاغر شدن هم مفید است و برای زخم معده و اثنی عشر نیز مؤثر است.

کم کننده های نیروی جنسی

سداب، ارزن، کرویا، دانه اسفند، پودینه، شاهدانه، مرزنجوش، عدس، کاهو، خرفه، تربد، کافور، گل سرخ، ریشه اسپرزه، کدو، قهوه، کاسنی، تاجریزی، نیلوفر، ترشیجات، آب سرد، مدرات بول، مدرات عرق.