نسخه شفا

نویسنده : دکتر صفدر صانعی

شب شاشی

علل اصلی این بیماری هنوز به خوبی معلوم نشده است، اما شلی عضله تنگ کننده و پرآبی بدن عامل بزرگی در پیدایش این بیماری است. عامل روانی در اینجا بی تأثیر نیست.
درمان :
1 - از خواب بیدار نمودن اطفال در یک ساعت معین مثلاً همیشه 2 بعد از نصف شب.
2 - کم کردن مایعات بدن از طریق امساک در نوشیدنی ها
3 - تقویت روحیه اطفال و آرامش دادن به آنها
4 - نوازش، دلجوئی و رفتار ملایم با آنها
5 - نخوابیدن در بستر گرم و لطیف و حریر و غیره.
نسخه :
گل قند عسلی 20 گرم
زیره 5 گرم
تخم مورد 10 گرم
کندر 10 گرم
پودینه 10 گرم
تخم شاهی 10 گرم
داروها را نرم کوبیده در 250 گرم عسل حل کرده صبح و عصر یک قاشق مرباخوری
نسخه :
تخم شاهی 30 گرم
کندر 15 گرم
سیاهدانه 40 گرم
بلوط 15 گرم
همه را نرم سائیده صبح، ظهر، شب یک قاشق مرباخوری با شربت قند میل نمایید.
یا تخم سداب 5 گرم، انغوزه 5 گرم، زعفران یک گرم، عود و مصطکی از هر کدام 5 گرم، همه را نرم کوبیده روزی سه قاشق مرباخوری کفلمه نمایند.
نسخه :
بلوط 10 گرم
گل سرخ 10 گرم
گلنار 10 گرم
نرم کوبیده را اطریفل صغیر آمیخته صبح و شب یک قاشق مرباخوری میل نمایند.
بلوط را کوبیده به تنهائی صبح و شب به اندازه یک قاشق چایخوری مؤثر است چون باعث یبوست و خشکی مزاج می گردد بهتر است بیمار چند عدد انجیر در روز میل کند یا کنجد سیاه را به تنهائی سائیده 5 روز صبح و عصر یک قاشق مرباخوری بدهند، مالش روغن سداب به مهره های پشت برای اینگونه بیماران مفید است.

معجون ضد شب شاشی و ضد احتلام شبانه و خروج منی

بهمن سرخ 20 گرم
بهمن سفید 20 گرم
جوزهندی 5 گرم
سنبل الطیب 10 گرم
خولنجان 5 گرم
قرفه 5 گرم
اگیرترکی 5 گرم
سعدکرفی 10 گرم
بسباسه 5 گرم
بلوط 10 گرم
کندر 5 گرم
دانه مورد 5 گرم
سیاهدانه 10 گرم
زعفران نیم گرم
قرص کمر 30 گرم
همه را نرم کوبیده مغز قرص کمر را خارج کرده پس از نرم سائیدن به بقیه داروها اضافه کرده در نیم کیلو عسل ریخته روزی سه قاشق مرباخوری مصرف نمایند.

نسخه شب شاشی

کندر، سعد، خولنجان، مورد، گلنار، خرفه همه را نرم سائیده روزی 5 گرم از مجموع در سه نوبت بدهند یا عسل یا با مربا همه را نرم کوبیده در یک شیشه مربای بالنگ ریخته سه مرتبه در روز میل شود. جوشانده 5 گرم اسطوخدوس روزانه خیلی مؤثر میباشد.
مصطکی 10 گرم
بلوط 5 گرم
هلیله سیاه 10 گرم
نرم کوبیده 12 روز بدهند یا زیره کرمانی، کندر، مورد از هر کدام 5 گرم به مدت 15 روز.