نسخه شفا

نویسنده : دکتر صفدر صانعی

سلسله بول یا تکرر ادرار

یعنی ادرار بدون اراده خودبخود خارج شود برای درمان این حالت این نسخه مؤثر است کنجد سیاه 25 گرم زنیان 25 گرم هر دو را نرم کوبیده هر شب وقت خواب یک قاشق مرباخوری کفلمه نمایند. جوشانده 10 گرم سماق در روز نتیجه ی خوبی داده است
نسخه :
مغز فندق 20 گرم
مغز پسته 20 گرم
بادام 20 گرم
چلغوزه 10 گرم
کنجد مقشر 20 گرم
مغز تخم خربزه 15 گرم
بوزیدان 5 گرم
دراچینی 5 گرم
بهمن سرخ 10 گرم
بهمن سفید 10 گرم
زبان گنجشک 10 گرم
خولنجان 5 گرم
شکر 200 گرم
عسل 250 گرم
داروها را نرم کوبیده در شکر و عسل ریخته روزی سه قاشق مرباخوری نسخه :
بلوط 10 گرم
کندر 5 گرم
مصطکی 10 گرم
دارچین 5 گرم
هیل 5 گرم
بسد 5 گرم
ریشه شیرین بیان 20 گرم
همه را نرم کوبیده در 250 گرم عسل ریخته روزی سه قاشق مرباخوری
نسخه :
بلوط 5 گرم
کندر 5 گرم
تخم گشنیز 5 گرم
گل ارمنی 10 گرم
صمغ عربی 5 گرم
همه را نرم سائیده صبح و شام یک قاشق مرباخوری.
نسخه :
کهربا 5 گرم
هلیله کابلی 5 گرم
هلیله سیاه 5 گرم
بلوط 5 گرم
کندر 5 گرم
تخم مورد 5 گرم
شادنج 5 گرم
با 250 گرم مویز و 250 گرم عسل مخلوط کرده خوب بسرشند روزی سه مرتبه هر دفعه به اندازه یک بادام میل نمایند.

شب شاشی

علل اصلی این بیماری هنوز به خوبی معلوم نشده است، اما شلی عضله تنگ کننده و پرآبی بدن عامل بزرگی در پیدایش این بیماری است. عامل روانی در اینجا بی تأثیر نیست.
درمان :
1 - از خواب بیدار نمودن اطفال در یک ساعت معین مثلاً همیشه 2 بعد از نصف شب.
2 - کم کردن مایعات بدن از طریق امساک در نوشیدنی ها
3 - تقویت روحیه اطفال و آرامش دادن به آنها
4 - نوازش، دلجوئی و رفتار ملایم با آنها
5 - نخوابیدن در بستر گرم و لطیف و حریر و غیره.
نسخه :
گل قند عسلی 20 گرم
زیره 5 گرم
تخم مورد 10 گرم
کندر 10 گرم
پودینه 10 گرم
تخم شاهی 10 گرم
داروها را نرم کوبیده در 250 گرم عسل حل کرده صبح و عصر یک قاشق مرباخوری
نسخه :
تخم شاهی 30 گرم
کندر 15 گرم
سیاهدانه 40 گرم
بلوط 15 گرم
همه را نرم سائیده صبح، ظهر، شب یک قاشق مرباخوری با شربت قند میل نمایید.
یا تخم سداب 5 گرم، انغوزه 5 گرم، زعفران یک گرم، عود و مصطکی از هر کدام 5 گرم، همه را نرم کوبیده روزی سه قاشق مرباخوری کفلمه نمایند.
نسخه :
بلوط 10 گرم
گل سرخ 10 گرم
گلنار 10 گرم
نرم کوبیده را اطریفل صغیر آمیخته صبح و شب یک قاشق مرباخوری میل نمایند.
بلوط را کوبیده به تنهائی صبح و شب به اندازه یک قاشق چایخوری مؤثر است چون باعث یبوست و خشکی مزاج می گردد بهتر است بیمار چند عدد انجیر در روز میل کند یا کنجد سیاه را به تنهائی سائیده 5 روز صبح و عصر یک قاشق مرباخوری بدهند، مالش روغن سداب به مهره های پشت برای اینگونه بیماران مفید است.

معجون ضد شب شاشی و ضد احتلام شبانه و خروج منی

بهمن سرخ 20 گرم
بهمن سفید 20 گرم
جوزهندی 5 گرم
سنبل الطیب 10 گرم
خولنجان 5 گرم
قرفه 5 گرم
اگیرترکی 5 گرم
سعدکرفی 10 گرم
بسباسه 5 گرم
بلوط 10 گرم
کندر 5 گرم
دانه مورد 5 گرم
سیاهدانه 10 گرم
زعفران نیم گرم
قرص کمر 30 گرم
همه را نرم کوبیده مغز قرص کمر را خارج کرده پس از نرم سائیدن به بقیه داروها اضافه کرده در نیم کیلو عسل ریخته روزی سه قاشق مرباخوری مصرف نمایند.