نسخه شفا

نویسنده : دکتر صفدر صانعی

سنگهای ادراری تناسلی

علت جمع شدن و رسوبات سنگهای دستگاه ادراری تناسلی زیاد بوده و مهمترین آنها عبارتند از تغییر PH محیط داخل کلیه، پیدایش هسته اولیه، به علت ورم یا عامل دیگر از نظر گیاه درمانی علت پیدایش آنها رطوبت خام لزج است از نظر علمی عبارت است از زیاد شدن آب بدن یا ئیدروتاسیون، زیرا جمع شدن مایعات و فیلتره نشدن ان از کلیه ها باعث رسوب سوداوی به نام سنگ می شود.
و نیز علت پیدایش سنگ را چنین توصیف می نمایند، کیموس خام، غلیظ لزج که از اغذیه غلیظ مثل لبنیات، تخم مرغ و پنیر و کله پاچه و شیرینی جات و حلیم به وجود می آید باعث رسوب و پیدایش سنگ می گردد.
درمان :
بر حسب مزاج بیمار دارو را بایستی انتخاب نمود و سعی شود که داروهای سنگ آور بیشتر از داروهای خنک انتخاب شود از تجزیه سنگهای دفع شده میتوان اساس درمان را انتخاب نمود.

آبزن مؤثر برای اخراج سنگ

خارخسک، بابونه، برگ کلم، پرسیاوشان، تخم کاوشه، ریشه شنبلیله، برگ اسپرزه، برگ خرفه، گل بنفشه، برگ کنجد، همه را جوشانده بیمار روزی سه مرتبه در آب آن بنشیند هنگامی که بیمار در حمام داروئی نشسته باشد، اگر داروی مدر به او داده شود بهتر است و چون از حمام داروئی برخاست محل کلیه را با روغن شب بو و بنفشه، شبت، خارخسک، بابونه و یا روغن ترب چرب نموده و خیلی ماساژ دهند بعد از مالیدن بایستی کمر بیمار را با جوشانده بادیان کاملاً ماساژ داده و اگر قادر باشد، ورزش کند و مرتباً بنشیند و برخیزد.

این دستور زیر بسیار مفید است

بیمار هر روز بایستی سه مرتبه در آب زن بنشیند، آب سرد، آب میوه جات مثل هندوانه چای کم رنگ و آب خیار میل نماید و از خوردن غذاهای غلیظی که ذکر می شود خودداری کند و از غذاهای مفید زیر مثل:
سوپ های جو با اسفناج و گشنیز و کدو استفاده نماید و از شیره چهارتخمه روزی 2 لیوان میل کند و از امتلاء و پری معده بخصوص در شب و از غذاهای چرب و گوشت شتر و گوشت گاو، و نانهای خمیر و آشهائی که از حبوبات تهیه شده باشد و همچنین از شیرینی های زیاد و سیب درختی، شفتالو، زردآلو کاملاً بپرهیزد.