فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

درد ناحیه کلیه ها

این درد دارای علل بیشماری است که ساده تر و فراوان ترین آنها به علت وجود سنگهای این ناحیه است هر یک از بیماریهای کلیه می تواند دارای دردی در محل کلیه داشته باشد که انتشار این دردها بیشتر اوقات کمک به تشخیص بیماری می نماید از جمله درد کلیه با انتشار به کشاله ران و پوست بیضه و پرینه که بیشتر اوقات این علائم مربوط به سنگ در خود کلیه است، دردهای تیر کشنده بطرف آلت بیشتر وجود سنگهای حالب را می رساند، سوزش و درد درون مجرای آلت خبری از ورم مثانه و یا وجود سنگهای درون آن را می دهد ناگفته نماند که بهترین مسکن همه این دردها نشستن بیمار در حمام داروئی است خاصه اینکه از جوشانده بابونه، شبت، گل خطمی و برگ کلم تهیه شده باشد.

ورم کلیه

اگر حاد و تازه باشد بیمار مبتلا به تب، سنگینی بدن، ورم و درد ناحیه پشت است و بدتر شدن از خوردن غذاهای شور و ترش یکی از علائم مهم است اینگونه ورمها بسیار خطرناک بوده و بیمار بایستی تحت مراقبت کامل پزشک قرار گیرد برای کمک به درمان بیمار، داروهای گیاهی زیر و غذاهای مناسب پیشنهاد می گردد. شربت بنفشه که با شیره تخم خیار و خربزه یا با شیر تخم خرفه توأم باشد مفید و مؤثر است جوشانده ریشه کاسنی، عناب، تاجریزی، و ماءالشعیر که همراه با جوشانده عناب و سه پستان باشد به کار برده می شود ضماد گل مامیثا، صندل، آرد جو یا ضما صندل، مغاث ،کاسنی، و آب تاجریزی، بر ناحیه کلیه مفید شناخته شده است پس از گذشت یک هفته که بیمار در اثر معالجه بهبودی یافته است، برای تحلیل ماده بیماری زا، دادن لعاب تخم خطمی یا لعاب کتان یا لعاب دانه شنبلیله پیشنهاد می شود و ضماد زیر در هنگام درد مؤثر است مغز ناخنک، گل خطمی، تخم شنبلیله، تخم کتان، آرد جو، با روغن کنجد یا آرد گندم و تخم شنبلیله، برگ خطمی، ایرسا، شبت، با روغن کنجد، شستشوی محل درد در ورم کلیه با داروهای زیر به بهبودی بیمار کمک می نماید.
گل بنفشه، گل خطمی، مغزناخنک، تخم شبت، تخم کتان.
برای معالجه اینگونه دردها بایستی مزاجهای مختلف بیمار در نظر گرفته شود و داروی انتخاب شده متناسب با آن باشد مثلاً در مزاجهای صفراوی از شربت بنفشه یا شربت عناب و ماءالشعیر و آب انار و شیره تخمه جات و در مزاج بلغمی از جوشانده ریشه کاسنی، ریشه شیرین بیان و بادیان و شربت انجیر یا از تخم کرفس انیسون و پرسیاوشان و در سوداوی نیز از شربت بنفشه توأم با افتیمون و شربت بنفشه توأم با مغز فلوس و غیره و در مزاجهای پرخون و دموی از کم کردن خون و دادن شربت بنفشه با شیره چهار تخمه (تخم خیار، خربزه و هندوانه و کدو) یا شیره خرفه توأم با شیره چهار تخمه یا عرق کاسنی توأم با جوشانده عناب و تاجریزی یا ماءالشعیر توأم با جوشانده عناب و سه پستان استفاده می شود.

خونریزیهای کلیوی

علل وجود خون در ادرار زیاد بوده و عوامل بیشماری می تواند باعث وجود خون در ادرار گردد که فراوانترین آنها سنگ کلیه هنگام عبور از مجاری ادراری ضربه ها، سل، بیماریهای بدخیم، بیماریهای خونی و مسمومیت های کلیوی است عفونتها و حساسیت های داروئی عامل مهمی برای پیدایش خون در ادرار می باشند.
آبسه های کلیه بعد از سرباز کردن ممکن است خون و چرک همراه داشته باشند.
اگر زخمی در خود کلیه به عللی به وجود آمده باشد باعث پیدایش خون در ادرار می شود علائم زیر راهنمای تقریبی محل زخم می باشد.
1- اگر زخم و ورم در غشای کلیه باشد درد بسیار شدید و گرمی و سوزش آن ناحیه، سخت و آزار دهنده است.
2- اگر زخم در نسج کلیه باشد درد شدید و سوزش اندک است.
3- زخمهای جالب دردهای انتشاری به کشاله ران و بیضه ها می دهند.
4- درد مربوط به زخم حالب گاهی ممکن است تا زانو و زمانی به آلت منعکس می شود.
5- زخمهای درون آلت درد آنها موضعی است.
درمان را با اشربه و اغذیه مناسب شروع کرده تا بدین وسیله تعدیل اخلاط گردد.
پس از پاکسازی و تعدیل مزاج می توان داروهای مدر بکار برد تا زخم را پاک و بهبودی بخشد برای این کار نسخه زیر تجویز می گردد.
نسخه :
ریشه کرفس 15 گرم
ریشه بادیان 10 گرم
اذخرمکی 10 گرم
تخم بادیان 10 گرم
نیم کوب کرده 6 قسمت نموده هر قسمت را با 2 لیوان آب خیسانده پس از چند ساعت 5 تا 7 دقیقه بجوشانند.
این جوشانده را صبح و عصر قبل از غذا بکار برند اگر اندکی مزاج متمایل به گرمی باشد تخمه خیار، خربزه، کتان را شیره کش کرده با عسل یا قند بدهند برای تسهیل عبور ادرار و رسوبات آن می توان از آبزن زیر (حمام داروئی) استفاده نمود.
خارخسک، بابونه، پرسیاوشان، گل بنفشه، و سبوس گندم همه را به مقدار کافی انتخاب کرده جوشانده بیمار را در آب آن بنشانند ناگفته نماند که این حمام داروئی را می توان دو روز بکار برد منتهی باید در موقع استفاده دوباره جوشانده شود.