فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نارسائی کلیه در مزاج گرم صفراوی

علائمی از قبیل سوزش ادرار، زردی بول، عطش فراوان، تلخی دهان سنگینی بدن و دیگر آثار ازدیاد صفرا دیده می شود با درمان زیر به بهبودی بیمار کمک می توان داد، برای پاکسازی بدن، مغز فلوس، شیرخشت، شربت بنفشه، شربت انار را می توان تجویز نمود و آنچه در مزاج گرم ساده گذشت نیز مؤثر واقع می شود.

نارسائی کلیه در مزاج سرد

درمان :
دادن گل قندی که با عسل تهیه شده باشد و یا عرق بادیان، عرق زیره، فندق پسته، بادام و نارگیل و مالیدن یکی از روغنهای زیر به محل کلیه بعنوان گرم شدن خود و جایگاه آن و تسهیل گردش خون مؤثر است (روغن زنبق، جوز، قسط، کرچک، بادام تلخ، یا روغن دانه کاوشه).

درد ناحیه کلیه ها

این درد دارای علل بیشماری است که ساده تر و فراوان ترین آنها به علت وجود سنگهای این ناحیه است هر یک از بیماریهای کلیه می تواند دارای دردی در محل کلیه داشته باشد که انتشار این دردها بیشتر اوقات کمک به تشخیص بیماری می نماید از جمله درد کلیه با انتشار به کشاله ران و پوست بیضه و پرینه که بیشتر اوقات این علائم مربوط به سنگ در خود کلیه است، دردهای تیر کشنده بطرف آلت بیشتر وجود سنگهای حالب را می رساند، سوزش و درد درون مجرای آلت خبری از ورم مثانه و یا وجود سنگهای درون آن را می دهد ناگفته نماند که بهترین مسکن همه این دردها نشستن بیمار در حمام داروئی است خاصه اینکه از جوشانده بابونه، شبت، گل خطمی و برگ کلم تهیه شده باشد.