فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نارسائیهای کلیه در مزاجهای گرم ساده که به علل مختلفی به وجود می آید:

بیماریهای کلیوی بخصوص عفونت های آنرا باید با درمان صحیح و کامل ادامه داده و از داروهای ضد عفونت و ضد میکروب و ضد سمی شیمیائی استفاده نمود.
داروی گیاهی زیر محیط خون، بدن و کلیه را آماده بهتر پذیرفتن داروهای شیمیائی می نماید، همچنان که گفته شد در صورتیکه مزاج بیمار گرم ساده باشد می توان از شربت انار، شربت زرشک، شربت نیلوفر، شربت صندل، لعاب اسپرزه،لعاب به دانه، شیر تخم خرفه، تخم کاهو به کمک بهبودی کلیه شتافت ناگفته نماند که در بیماریهای کلیوی، افراط در صرف مایعات و داروها جایز نیست.
در بیماریهای حاد کلیه نبایستی از داروهای مدر استفاده شود نارسائی کلیه در مزاج گرم، دموی که با علائمی مانند سنگینی ناحیه کلیه، درد، ورم و تغییرات خونی و ادراری همراه می باشد درمان زیر مؤثر است.
خون گیری یا فصد و آنچه در بالا گذشت می توان برای این مزاج بکار برد.

نارسائی کلیه در مزاج گرم صفراوی

علائمی از قبیل سوزش ادرار، زردی بول، عطش فراوان، تلخی دهان سنگینی بدن و دیگر آثار ازدیاد صفرا دیده می شود با درمان زیر به بهبودی بیمار کمک می توان داد، برای پاکسازی بدن، مغز فلوس، شیرخشت، شربت بنفشه، شربت انار را می توان تجویز نمود و آنچه در مزاج گرم ساده گذشت نیز مؤثر واقع می شود.

نارسائی کلیه در مزاج سرد

درمان :
دادن گل قندی که با عسل تهیه شده باشد و یا عرق بادیان، عرق زیره، فندق پسته، بادام و نارگیل و مالیدن یکی از روغنهای زیر به محل کلیه بعنوان گرم شدن خود و جایگاه آن و تسهیل گردش خون مؤثر است (روغن زنبق، جوز، قسط، کرچک، بادام تلخ، یا روغن دانه کاوشه).