فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

خارش مقعد

مهمترین عامل تحریک این موضع به صورت خارش، وجود کرمهای ریز در مقعد است زیرا کرم های نر و ماده جفت گیری در اینجا جمع می شوند.
نسخه :
تنباکو 5/2 خوب سائیده با 10 گرم روغن وازلین مخلوط کرده هر شب پنبه ای گرد کرده (به صورت فندق) پنبه مزبور را در روغن ها مالیده مثل شیاف استعمال نمایند:
صبح هنگام اجابت مزاج پنبه خارج می شود اگر بدون وجود کرمها بیمار مبتلا به خارش باشد می توان محل را با روغن کرچک چرب نمود و از آب انار ترش و عسل یا از آب صبر به محل خاش مالید و یا اینکه 5/2 گرم زاج 5 گرم گل زوفا را نرم کوبیده با 20 گرم پیه مرغ مخلوط کرده به صورت شیاف استعمال نمایند.
اگر خارش به علت حساسیت، عرق سوز و آلرژیهای پوستی باشد آب لیمو و کافور و سفیداب قلع را با قدری شکر آمیخته محل را بشویند.
نسخه :
این نسخه برای همه خارشها چه در اثر حساسیت و چه به علت وجود کرمهای ریز و غیره باشد بسیار موثر است.
مدرا سنگ 5 گرم
سفیداب قلع 5 گرم
اکسید دوزنگ 5 گرم
اسید بوریک 5 گرم
گورگرد زرد 5/2 گرم
همه را با 50 گرم وازلین استریل و یا روغن کنجد مخلوط کرده بمالند و محل را با آب جوشانده میوه کاج بشویند.

کلیه

بیماریهای کلیه انواع و اقسام مختلف است که هر کدام به عللی به وجود می آید و مهمترین آنها عبارتند از ورم کلیه ها به علل عفونی و ناراحتی به علت سنگها، سرطانها، سل، میکروبها و غیره.

نارسائیهای کلیه در مزاجهای گرم ساده که به علل مختلفی به وجود می آید:

بیماریهای کلیوی بخصوص عفونت های آنرا باید با درمان صحیح و کامل ادامه داده و از داروهای ضد عفونت و ضد میکروب و ضد سمی شیمیائی استفاده نمود.
داروی گیاهی زیر محیط خون، بدن و کلیه را آماده بهتر پذیرفتن داروهای شیمیائی می نماید، همچنان که گفته شد در صورتیکه مزاج بیمار گرم ساده باشد می توان از شربت انار، شربت زرشک، شربت نیلوفر، شربت صندل، لعاب اسپرزه،لعاب به دانه، شیر تخم خرفه، تخم کاهو به کمک بهبودی کلیه شتافت ناگفته نماند که در بیماریهای کلیوی، افراط در صرف مایعات و داروها جایز نیست.
در بیماریهای حاد کلیه نبایستی از داروهای مدر استفاده شود نارسائی کلیه در مزاج گرم، دموی که با علائمی مانند سنگینی ناحیه کلیه، درد، ورم و تغییرات خونی و ادراری همراه می باشد درمان زیر مؤثر است.
خون گیری یا فصد و آنچه در بالا گذشت می توان برای این مزاج بکار برد.