فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

برای کرم ریزه (اکسیور)

شحم حنظل (کوبیده پوست و گوشت هندوانه ابوجعل 5 گرم) قنیل 5 گرم نرم کوبیده در 2 قاشق غذاخوری زهره گاو ریخته (صفرای گاو) شب موقع خواب یک قطعه پنبه به آن آغشته کرده مثل شیاف استعمال شود تا تمام شدن کرمکها این عمل را ادامه دهند.

نسخه دیگر

باقلا 5 گرم
قنیل 5 گرم
تخم کلم 5 گرم
درمنه ترکی 5 گرم
همه را نرم کوبیده مثل بالا عمل نمایند.

نسخه دیگر

آب برگ شفتالو، آب برگ انار، آب برگ توت را گرفته با 5 گرم صبر زرد حل کرده به صورت شیاف استعمال شود.
مبتلایان به کرمک بایستی روزانه از آش آلو، آش سماق، و آش قارا استفاده کنند (به صورت، سوپ).