فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه ضد یبوست دیگر

گل سرخ 15 گرم
گل گاوزبان 10 گرم
تخم خطمی 10 گرم
گل بنفشه 15 گرم
تاجریزی 10 گرم
مویز 100 گرم
عناب 25 گرم
همه را نیم کوب کرده و جوشانده در شربت آلوچه که با آن شیرخشت و ترنجبین شیره کش شده اضافه شده باشد ریخته هر شب یک قاشق غذا خوری میل نمایند.
شربت ریوند، شربت انجیر، تمرهندی و سکنجبین همه ملین هستند، ساده ترین دستورات ضد یبوست خوردن پنج دانه آلوچه ایکه قبلاً در آب جوش خیس خورده باشد هر شب موقع خواب، برای تند شدن حرکات دودی روده ها، می توان روزانه 5 گرم گل گاوزبان را جوشانده در دو نوبت صبح و عصر میل نمود.

قولنج روده ای یا کلیت

این بیماری را علل بیشماری است که بخصوص ناراحتی روانی در آن بی تأثیر نیست و تمام علل اسهالها و ناراحتیهای گوارشی می تواند باعث پیدایش کلیت یا ورم روده ها گردد.
ناگفته نماند، قولنجهای ناگهانی که بیشتر در طرف راست شکم پیدا می شود بایستی مورد توجه کامل قرار گیرد زیرا ممکن است ورم آپاندیس در کار باشد که لازم است به طبیب مراجعه نمایند.

درمان قولنج روده ای

تخم کرفس 15 گرم
زنیان 10 گرم
بادیان 10 گرم
زیره کرمانی 5 گرم
تخم شوید 5 گرم
بابونه شیرازی 5 گرم
آویشن شیرازی 10 گرم
مخلصه 5 گرم
بومادران 5 گرم
همه را نیم کوب کرده روزی 10 گرم جوشانده صبح و عصر میل نمایند.