فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه دیگر

زنیان 10 گرم
بادیان 10 گرم
زیره 5 گرم
تخم کرفس 15 گرم
حب بلیسان 5 گرم
همه را نرم کوبیده در 250 گرم عسل ریخته روزی چهار قاشق مرباخوری.

نسخه ضد یبوست

تمرهندی 200 گرم
انجیر 200 گرم
آلوچه خشکه 250 گرم
شکر 250 گرم
همه را پخته تا به صورت مربا درآید سپس گل نیلوفر 10 گرم گل بنفشه، 20 گرم این داروها را نرم سائیده بر مربای فوق اضافه کرده هر شب یک قاشق غذاخوری موقع خواب اگر باز یبوست مقاوم باشد می توان با این فرمول 10 گرم فلوس نیز اضافه نمود.

نسخه ضد یبوست دیگر

گل سرخ 15 گرم
گل گاوزبان 10 گرم
تخم خطمی 10 گرم
گل بنفشه 15 گرم
تاجریزی 10 گرم
مویز 100 گرم
عناب 25 گرم
همه را نیم کوب کرده و جوشانده در شربت آلوچه که با آن شیرخشت و ترنجبین شیره کش شده اضافه شده باشد ریخته هر شب یک قاشق غذا خوری میل نمایند.
شربت ریوند، شربت انجیر، تمرهندی و سکنجبین همه ملین هستند، ساده ترین دستورات ضد یبوست خوردن پنج دانه آلوچه ایکه قبلاً در آب جوش خیس خورده باشد هر شب موقع خواب، برای تند شدن حرکات دودی روده ها، می توان روزانه 5 گرم گل گاوزبان را جوشانده در دو نوبت صبح و عصر میل نمود.