فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

دردهای پراکنده در سطح شکم

سیاهدانه 10 گرم
خولنجان 5 گرم
زراوند 5 گرم
آویشن شیرازی 10 گرم
قرنفل 5 گرم
هیل غرابی 5 گرم
زیره کرمانی 10 گرم
انیسون 10 گرم
بادیان 10 گرم
زنیان 10 گرم
بابونه شیرازی 5 گرم
گل بومادران 5 گرم
پس از تمیز کردن نیم کوب کرده 10 گرم از آن را شب در 2 لیوان آب جوش خیسانده صبح پس از جوشاندن یک لیوان صبح ناشتا و یک لیوان عصر میل نمایند.

نسخه دیگر

زنیان 10 گرم
بادیان 10 گرم
زیره 5 گرم
تخم کرفس 15 گرم
حب بلیسان 5 گرم
همه را نرم کوبیده در 250 گرم عسل ریخته روزی چهار قاشق مرباخوری.

نسخه ضد یبوست

تمرهندی 200 گرم
انجیر 200 گرم
آلوچه خشکه 250 گرم
شکر 250 گرم
همه را پخته تا به صورت مربا درآید سپس گل نیلوفر 10 گرم گل بنفشه، 20 گرم این داروها را نرم سائیده بر مربای فوق اضافه کرده هر شب یک قاشق غذاخوری موقع خواب اگر باز یبوست مقاوم باشد می توان با این فرمول 10 گرم فلوس نیز اضافه نمود.