فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

گیاهان مؤثر بر بیماریهای امعاء (روده)

برای علاقه مندان حفظ صحت دستگاه گوارش لازم است که گاهگاهی از تخم شربتی، تخم بالنگو، تخم ریحان اسپرزه و داروهای ملین برای جلوگیری از خراشهای احتمالی روده ها میل نمایند مثلاً زیره یکی از داروهای مقوی دستگاه گوارش است که در برقراری سلامتی آنها رل مؤثرتری را به عهده دارد چنانچه رسول گرامی (صلی الله علیه و آله) می فرماید هو یقوی المعده و یقطع البلغم و امان من اللقوه، زیره معده را تقویت می کند و بلغم را زایل می سازد و از رعشه و لرزش جلوگیری می نمایند.

هضم ناقص و پیدایش مواد غذائی در مدفوع

این بیماری گاهی با اسهالهای نامرتب و بهم خوردگی شکم، نفخ، تلخی دهان و صدا کردن شکم همراه می شود که سرانجام منجر به پیدایش کلیت ها می گردد، علاوه بر این، انگلها و میکروبها و مسمومیتها و غیره در به وجود آوردن کلیت ها تأثیر زیادی دارند بیشتر عواملی که باعث اسهال می شوند، در اینجا می توانند مزاحمی برای روده ها باشند.
درمان :
حریره برنج غذای مناسبی است، ماست آب گرفته (کیسه انداخته) آب جو یا ماءالشعیر روغن بادام شیرین مؤثر می باشد. سماق در اینجا اگر با هر غذائی میل شود تأثیر شایانی در بهبودی بیماریهای روده ای دارد.

نسخه ضد اسهال - ضد نفخ و ضد هضم ناقص

صمغ عربی 5 گرم
کتیرا 5 گرم
نشاسته 10 گرم
تخم مورد 10 گرم
فوفل 5 گرم
خارخسک 20 گرم
مغز ناخنک 20 گرم
سیاه دانه 10 گرم
بلوط 5 گرم
گلنار 5 گرم
همه را (غیر از نشاسته، کتیرا و صمغ عربی) نیمکوب کرده روزی 10 گرم از آن را در دو نوبت جوشانده صبح و عصر میل نمایند. نشاسته، کتیرا و صمغ را نرم کوبیده روی جوشانده ها پاشیده میل نمایند.