فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه های مؤثر دیگر برای بزرگ طحال

5 گرم بادیان و 5 گرم تاجریزی را در یک استکان سکنجبین حل کرده صبح ناشتا میل نمایند.
نسخه :
ریشه کاسنی 20 گرم
ریوند چینی 5 گرم
تخم کشوث 5 گرم
گل سرخ 5 گرم
این مقدار جوشانده برای سه نوبت در روز است (اگر به نسخه فوق شیره تخم خیار، خربزه، کدو، هندوانه از هر کدام 5 گرم اضافه نمایند بهتر است.)
نسخه :
کشمش 20 گرم
ریشه شیرین بیان 10 گرم
شاه تره 5 گرم
پرسیاوشان 5 گرم
گل گاوزبان 10 گرم
همه را جوشانده صبح و عصر میل نمایند (این داروها برای مصرف چهار روز است)

گیاهان مؤثر بر بیماریهای امعاء (روده)

برای علاقه مندان حفظ صحت دستگاه گوارش لازم است که گاهگاهی از تخم شربتی، تخم بالنگو، تخم ریحان اسپرزه و داروهای ملین برای جلوگیری از خراشهای احتمالی روده ها میل نمایند مثلاً زیره یکی از داروهای مقوی دستگاه گوارش است که در برقراری سلامتی آنها رل مؤثرتری را به عهده دارد چنانچه رسول گرامی (صلی الله علیه و آله) می فرماید هو یقوی المعده و یقطع البلغم و امان من اللقوه، زیره معده را تقویت می کند و بلغم را زایل می سازد و از رعشه و لرزش جلوگیری می نمایند.

هضم ناقص و پیدایش مواد غذائی در مدفوع

این بیماری گاهی با اسهالهای نامرتب و بهم خوردگی شکم، نفخ، تلخی دهان و صدا کردن شکم همراه می شود که سرانجام منجر به پیدایش کلیت ها می گردد، علاوه بر این، انگلها و میکروبها و مسمومیتها و غیره در به وجود آوردن کلیت ها تأثیر زیادی دارند بیشتر عواملی که باعث اسهال می شوند، در اینجا می توانند مزاحمی برای روده ها باشند.
درمان :
حریره برنج غذای مناسبی است، ماست آب گرفته (کیسه انداخته) آب جو یا ماءالشعیر روغن بادام شیرین مؤثر می باشد. سماق در اینجا اگر با هر غذائی میل شود تأثیر شایانی در بهبودی بیماریهای روده ای دارد.