فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نارسائی کبد در حالت صفراوی

علائم :
یبوست و گرمی و حرارت بدن، تلخی دهان، رنگ پریدگی چهره، استفراغهای سبز و زرد و گاهی تب.
درمان :
پاکسازی بدن با جوشانده هلیله و مغز فلوس: اگر حرارت زیاد باشد دوغ گاو نوشند: طباشیر 5 گرم نرم کوبیده با رب به میل نمایند.

نارسائی کبد در مزاج بلغمی:

علائم :
سردی بدن در لمس، سفید و گاهی پر رنگ بودن ادرار، قی بلغمی، گرفتگی رنگ چهره، درد در طرف راست ناحیه کبد.
درمان :
ماءالاصول یا افتیمون یا ماءالجبن با افتیمون و مالیدن روغن شب بو به ناحیه کبد.

نسخه مؤثر برای نیرو و قدرت کبد.

ریشه کاسنی، تخم کشوث، شاه تره ، بادرنجویه، تخم خیار و خربزه، ترنجبین ماءالشعیر، آب انار، شربت غوره، شربت آب لیمو، زرشک و عناب.